Hoppa till huvudinnehållet

Styckning – exempel på åtgärder

Att stycka kött är ett exempel på handintensivt arbete eftersom det krävs kraft och sker i högt tempo under en längre period. Ofta sker styckning dessutom i kalla miljöer, vilket påverkar handens kapacitet och gör den mer känslig för ansträngning. Genom en kombination av åtgärder går det att hantera riskerna.

Bild: Kött och Charkföretagen

Det första steget är att försöka förändra arbetssättet och därmed minska eller ta bort risken för handintensivt arbete helt – om det är möjligt. Köttdetaljerna är ofta olika stora och arbetet kräver precision. Det går därför inte att exempelvis byta ut människor mot maskiner som gör jobbet.

Om det inte går att ta bort risken helt kan man överväga att ta hjälp av teknisk utrustning eller se om man kan organisera om arbetet. Målet bör vara att minska kraft, tempo eller tiden som arbetet utförs. I det här fallet behöver man även ta hänsyn till yttre omständigheter som till exempel de kalla rum där arbetet sker.

Ofta krävs en kombination av åtgärder för att minska riskerna med handintensivt arbete.

Styckning – exempel på åtgärder

Minska tiden för styckning per dag genom att omorganisera arbetet

Att stycka innebär ofta ensidig belastning och pågår under långa tidsperioder. Ett exempel på lösning är att införa knivfria pass där personalen gör andra arbetsuppgifter. Man kan också införa ett rotationsschema som ger tid för återhämtning, där personalen byter arbetsuppgift efter en kortare tidsperiod.

Minska behovet av kraft genom att omorganisera arbetet

Att stycka kött är ansträngande för hand och arm, bland annat för att köttet ofta är kallt och därmed hårt och svårt att skära i. För att minska riskerna kan man införa rutiner för att ha kontroll på temperaturen på köttet.

Minska behovet av kraft genom att se över den tekniska utrustningen

Ibland handlar det handintensiva arbetet om den utrustning som används. Om exempelvis knivarna som används är för slöa, behöver medarbetarna kompensera med mer kraft. En lösning är då att se till att det finns fler knivar att byta till under dagen och att se till att knivarna slipas regelbundet.

Minska tempot vid styckningen genom att omorganisera arbetet

På vissa arbetsplatser får medarbetarna betalt per enhet som styckas per dag, vilket kan leda till ett högre tempo. Även tempot på linjen kan påverka takten. Genom att ha en linje som går i ett fast tempo, anpassat för att ge plats för återhämtning, kan man minska riskerna.

Ibland är åtgärderna inte tillräckliga för att minska risken för belastningsbesvär på grund av handintensivt arbete. För att få större kontroll på risken kan medicinska kontroller erbjudas.

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.