Hoppa till huvudinnehållet

Najning – exempel på åtgärder

Att naja innebär att tvinna en ståltråd runt korsningspunkten av två armeringsjärn. Det krävs ofta en kraftansträngning och rörelse i hand och fingrar för att tvinna ståltråden. Arbetet sker dessutom ofta i högt tempo och ibland under en längre tid, vilket gör att det kan klassas som handintensivt arbete. Här finns förslag på åtgärder för att minska riskerna.

Najning

Helst ska man försöka förändra arbetssättet och därmed ta bort risken för handintensivt arbete. Om det inte är möjligt kan man försöka se över hur arbetet är organiserat eller ta hjälp av teknisk utrustning.

Målet med åtgärderna är att minska kraften, tempot eller den tid som arbetet pågår. Det är också viktigt att fundera över handledens läge och yttre omständigheter som kyla, vibrationer och annat som påverkar hand, arm eller axel. Ibland behöver man testa flera åtgärder, och det finns ofta mer än en lösning på utmaningarna med handintensivt arbete.

Najning – exempel på åtgärder

Eliminera najningen och därmed det handintensiva arbetet

Att naja klassas som handintensivt arbete eftersom handen är i rörelse och det krävs kraft, tempo och pågår under långa perioder. Om det är möjligt, är den första åtgärden att försöka eliminera risken. Ett exempel på hur man kan göra det är genom att beställa färdiga betongelement eller armeringskorgar i så hög utsträckning som möjligt, i stället för att gjuta och naja på plats.

Minska behovet av kraft och tempo med hjälp av teknisk utrustning

En utmaning med detta kan vara att prefabricerade element inte kan användas i alla situationer. Det kan leda till att de anställda ibland ändå måste naja inför gjutning. En åtgärd skulle då kunna vara att använda teknisk utrustning i form av en najomat, en maskin som sköter det handintensiva arbetet. Det kan vara bra att ha flera najomater på plats eftersom de kan kräva mycket service för att fungera bra.

Minska tiden för najning per dag genom att omorganisera arbetet

Ibland finns det situationer när najomaten inte fungerar. Armeringsjärnen kan vara för grova eller så krävs högre stabilitet än vad najomaten kan ge. Då kan man omorganisera arbetet så att medarbetarna inte najar mer än en begränsad tid per dag. Genom utbildning kan personalen lära sig att vara uppmärksam på besvär i underarm och hand.

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.