Hoppa till huvudinnehållet

Handintensivt arbete

Det går att förebygga skador som är relaterade till handintensivt arbete. Här finns bland annat en definition av handintensivt arbete och en guide i fyra steg som visar hur ni går tillväga för att minska riskerna.

Vad är handintensivt arbete?

Den här filmen beskriver vad handintensivt arbete är.

Förebygg och hantera risker i fyra steg

I den här filmen finns en steg för steg-guide som visar hur ni kan förebygga skador och besvär. Det handlar om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. De fyra stegen ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Undersöka

Börja med att undersöka om det kan finnas risker. Här finns exempel på ett formulär som arbetsgivare och skyddsombud kan använda som stöd för att undersöka om det förekommer handintensivt arbete i verksamheten. Om det förekommer behöver ni gå vidare och göra en riskbedömning.

Formulär för att undersöka behov av riskbedömning (prototyp under testning), Uppsala universitet

Riskbedöma

Om ni kommer fram till att det förekommer handintensivt arbete ska ni göra en riskbedömning. Ta med information från flera källor. Gör bedömningen utifrån hur snabbt och kraftkrävande arbetet är, och hur ofta och hur länge arbetet pågår. Företagshälsovården kan vägleda i metodik för att riskbedöma just ert arbete. 

Företagshälsovård

Åtgärda

Det bästa är att förändra arbetssättet så att det handintensiva arbetet försvinner. Om inte det går ska man hitta åtgärder som minskar kraften, frekvensen och tiden för arbetet. Resultatet brukar bli bäst om arbetsgivare och anställda arbetar fram åtgärderna tillsammans. Här är exempel på utmaningar och möjliga åtgärder inom två branscher med handintensivt arbete. De kan fungera som inspiration.

Styckning – exempel på åtgärder

Najning – exempel på åtgärder

Kontrollera

Följ upp åtgärderna så att de haft avsedd effekt. Ibland behövs omtag med andra åtgärder.

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller behöver bara genomföras om det fortfarande bedöms finnas risk för skador som beror på handintensivt arbete, trots att ni försökt få bort riskerna genom att följa de fyra stegen i filmen.

Medicinska kontroller

Externa länkar

Handintensivt arbete (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.