Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöarbete

För att underlätta arbetet med arbetsmiljön finns en rad olika hjälpmedel. Prevent erbjuder utbildningar, checklistor, inspirationsartiklar, faktaböcker och webbplatser. 

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete är. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om SAM

Riskbedömning, distansarbete, smittrisk och oro är fyra områden att ha koll på som arbetsgivare. Vi har samlat bra tips, checklistor och mallar för att förbättra arbetsmiljön. 

Läs mer om corona och arbetsmiljön

Är du ny som skyddsombud och behöver tips och information om ditt nya uppdrag? Anmäl dig då till Prevents kostnadsfria mejlskola Skyddsombudets bästa vän.

Mer om skyddsombud