Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöarbete

För att underlätta arbetet med arbetsmiljön finns en rad olika hjälpmedel. Prevent erbjuder utbildningar, checklistor, inspirationsartiklar, faktaböcker och webbplatser. 

Riskbedömning

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Så snart det är möjligt ska åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Läs mer om riskbedömning

Grundutbildning om arbetsmiljö

Utbildningen Bättre Arbetsmiljö – BAM är producerad av arbetsgivare och arbetstagare tillsammans. Utbildningen ger deltagarna ett helhetsperspektiv vad gäller arbetsmiljöarbete. 

Läs mer om utbildningen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att undersöka, genomföra och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen skadas eller blir sjuk.

Läs mer om SAM