Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöarbete

För att underlätta arbetet med arbetsmiljön finns en rad olika hjälpmedel. Prevent erbjuder utbildningar, checklistor, inspirationsartiklar, faktaböcker och webbplatser. 

Att undersöka, genomföra och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen skadas eller blir sjuk.

Läs mer om SAM

Riskbedömning, distansarbete, smittrisk och oro är fyra områden att ha koll på som arbetsgivare. Vi har samlat bra tips, checklistor och mallar för att förbättra arbetsmiljön. 

Är du ny som skyddsombud och behöver tips och information om ditt nya uppdrag? Anmäl dig då till Prevents kostnadsfria mejlskola Skyddsombudets bästa vän.

Mer om skyddsombud