Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ämnen

Arbetsmiljö är allt från svåra situationer och relationer människor emellan till olika riskfaktorer som är kopplade till kemiska ämnen eller till exempel ljud, belysning och buller.

Sexuella trakasserier

Vad gör du om du blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet? Och vad har du som är chef skyldighet att göra om det förekommer sexuella trakasserier? Här får du kunskap och goda råd.

Mer om sexuella trakasserier

OSA-hjälpen

Prevent har utbildningar, böcker och verktyg inom de områden som föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, tar upp. Det handlar om ämnen som arbetsbelastning, kränkande särbehandling och starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

Hantera stressen

I många situationer är stress en positiv reaktion som man inte vill vara utan. Det är när kraven blir större än förmågan att klara av dem som stressen blir negativ. Men det går att göra något åt för hög stress på jobbet. Här får du goda råd om vad du kan göra i din roll som till exempel anställd eller chef.

Läs mer om stress