Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ämnen

Arbetsmiljö är allt från svåra situationer och relationer människor emellan till olika riskfaktorer som är kopplade till kemiska ämnen eller till exempel ljud, belysning och buller.

Sexuella trakasserier

Vad gör du om du blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet? Och vad har du som är chef skyldighet att göra om det förekommer sexuella trakasserier? Här får du kunskap och goda råd.

Mer om sexuella trakasserier

OSA-hjälpen

Prevent har utbildningar, böcker och verktyg inom de områden som föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, tar upp. Det handlar om ämnen som arbetsbelastning, kränkande särbehandling och starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

Hälsofrämjande arbete ger gladare anställda

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där alla trivs och mår bra. 

Läs mer