Hoppa till huvudinnehållet

Förebygg sexuella trakasserier

Bokens omslagsbild
  • checklista för rutiner och riktlinjer 
  • medarbetarenkät om sexuella trakasserier
  • mallar för policy och rutiner

Webbverktyget innehåller en checklista och en enkät som kan hjälpa dig som chef och skyddsombud att förebygga sexuella trakasserier.