Hoppa till huvudinnehållet

Praktiska råd om stress i arbetet

Undersöka den psykosociala arbetsmiljön

Det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet att undersöka arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön kan arbetsgivaren undersöka genom till exempel enkäter, personalmöten eller medarbetarsamtal. När man har situationen klar för sig bestämmer man vilka åtgärder som behövs och ser till att de genomförs. Ta gärna medarbetarna till hjälp och diskutera fram vilka åtgärder som kan fungera bäst. Vilka åtgärder har hjälpt och vad behöver åtgärdas ytterligare? Att följa upp åtgärderna för att se att de fungerat är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Glöm inte att kommunicera resultaten till de anställda så att det blir tydligt att frågorna prioriteras och att det sker en förbättring.

Läs mer om Systematiskt arbetsmiljöarbete

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Jobbsnackisar om stress

Här finns tre korta filmer att titta på själv eller att ha som underlag vid ett samtal i arbetsgruppen. Till varje film hör diskussionsfrågor.

Stressmuskeln

Maxa lagom

Orka hela dagen

Fundera och strukturera

Som anställd är det viktigt att reflektera över de krav man känner så att man kan ge en så tydlig bild som möjligt av sin situation. Då blir det lättare att komma fram till vilka åtgärder som behövs. Fundera över vilka krav du känner både privat och i arbetslivet.

Hur påverkar de varandra? Vad upplever du som jobbigt i arbetet – är det otydliga arbetsuppgifter, oklart ansvar, för många eller för komplexa uppgifter, för lite variation, för lätta uppgifter, dåligt med tid, dåligt stöd, besvärliga IT-system eller dålig arbetsutrustning? Ta gärna hjälp av en annan person. Ibland är det bra att göra en lista.

Prioritera

Vid hög arbetsbelastning är det nödvändigt att prioritera. Din chef kan hjälpa dig att göra arbetsuppgifterna tydligare och mer avgränsade. Om du behöver mer stöd i arbetet kan ni diskutera om det handlar om utbildning, tekniska system, avlastning eller annan hjälp.

Extern hjälp

Företagshälsovården kan vara en bra extern resurs både i arbetet med att förebygga, undersöka och åtgärda arbetsmiljön.

Det här kan företagshälsovården göra

OSA i praktiken

OSA i praktiken

Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt.

OSA-utbildning

4.500 kr exkl moms

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.