Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sommarjobb

För dig som ska ut på sommarjobb är det bra att känna till vad som gäller − både rättigheter och skyldigheter. Här ger vi lite tips om sådant som är bra att veta. För det ska alltid kännas bra att gå till jobbet!

Ditt jobb ska vara säkert

Man ska varken bli sjuk eller skadad av jobbet. Chefen ska se till att arbetsmiljön är bra, men var och en har också ett eget ansvar att berätta för chefen om vad som inte är bra eller till och med farligt. Den som är under 18 ska ha en handledare som visar arbetsuppgifterna och vilka risker som kan finnas.

Bra att veta om intyg

Om arbetet pågår mer än en månad har du rätt till ett anställningskontrakt. Det är bindande både för dig och arbetsgivaren. Efter att sommarjobbet är slut kan sommarjobbaren begära att få ett tjänstgöringsintyg där det står hur länge arbetet pågick och vilka arbetsuppgifterna var. Det kan vara bra att ha när man ska söka andra jobb.

Checklista på sommarjobbet

  • Se alltid till att du fått instruktioner och förstått dem innan du gör en ny arbetsuppgift.
  • Om du känner dig osäker, be om mer instruktioner. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.
  •  Om du tycker du får för mycket information för fort, be din handledare att repetera informationen.
  • Använd alltid de skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som krävs.
  • Se till att du vet vad du ska göra i nöd- och krissituationer.
  • Rapportera tillbud (nästan-olyckor) och olyckor till din närmaste chef eller handledare.