Hoppa till huvudinnehållet

Introduktion inom industrin

En bra introduktion i arbetet är avgörande för att kunna jobba säkert och undvika olyckor. Introduktionen ska innehålla information om hur arbetet ska utföras så att skador kan undvikas. Det ökar säkerheten och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Se filmen där två företag tipsar om hur de lägger upp sin introduktion.

Introduktion är viktigt för den som är nyanställd, men även för den som får nya arbetsuppgifter eller ny roll inom företaget. Introduktion är också viktigt för den som varit tjänstledig eller sjukskriven en tid samt för inhyrd personal. 

Guide för introduktion inom industrin

Guide för introduktion inom industrin

För att underlätta för dig som ska hålla i en introduktion finns här en guide med viktiga punkter. Guiden har fokus på arbetsmiljöaspekter och handlar om vad som behöver göras före, under och efter introduktionsperioden. I guiden kan du själv göra noteringar och fylla i vem som ansvarar för respektive punkt samt när det ska vara genomfört.

Ladda ner

Kostnadsfritt

Goda råd

  • Att lära sig arbetsuppgifter, säkerhetsrutiner och komma in i gemenskapen behöver få ta tid. 
  • Introduktionsperioden är en stressfaktor i sig. Tänk på att kraven ska vara rimliga.
  • Se till att den som är ny inte behöver känna press att lära sig allt på en gång. Avsätt tid för repetition och frågor.
  • En bra introduktion är grunden för en säker och trygg arbetsmiljö fri från olyckor och ohälsa.
  • De organisatoriska och sociala frågorna är extra viktiga den första tiden. De påverkar både trivsel och säkerhet och kan vara avgörande för att vilja fortsätta sin anställning.
  • En väl förberedd introduktion minskar risken för ökad arbetsbelastning hos övriga anställda.
Ny i industrin

Ny i industrin

Ny i industrin är en webbutbildning för nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. På ett lättsamt och roligt sätt får du lära dig hur man kan jobba säkert inom industrin.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Säkerhetskultur

Cecilia förklarar: Varva vant och ovant

Cecilia förklarar: Att lära sig nya saker

Riskbedömning (MTO - människa, teknik, organisation)

Webbinarium om introduktion

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.