Hoppa till huvudinnehållet

Att lära sig nya saker

Att lära sig nya saker är en process där vi flyttar över något från korttidsminnet till långtidsminnet. Att känna till den processen kan förenkla inlärningen på jobbet.

 

Att lära sig en ny portkod kan ta tid, men när den väl sitter behöver man knappt tänka efter för att trycka rätt. Det som har hänt är att koden förflyttats från korttidsminnet till långtidsminnet. Då har det blivit en färdighet, något man behärskar och kan plocka fram utan större ansträngning.

Det finns olika strategier för att förflytta saker till långtidsminnet. Ofta använder vi oss av kunskap vi redan har för att skapa kopplingar till det vi vill lära oss. Vi hänger upp den nya kunskapen på den gamla. Den som redan kan franska kommer ha lättare att lära sig spanska, eftersom man kan hänga upp spanskan på mönster man känner igen. Ju mer man kan, desto lättare är det att lära nytt. Sedan gäller det att använda sig av färdigheterna för att de inte ska falla i glömska.

Prata om färdigheter tillsammans

Genom att se filmen och prata om hur inlärning ser ut på er arbetsplats kan ni skapa bättre förutsättningar för  effektiv inlärning och introduktion.

Så här kan ni lägga upp diskussionerna »

Diskussionsfrågor

  • I vilka situationer lär ni er nya saker i arbetet eller inom verksamheten?
  • Hur kan ni använda kunskapen om hur man lär sig nya saker till att förbättra inlärning och introduktion hos er?
  • Prata om hur ni lättare skulle kunna lära nytt på er arbetsplats.
Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.