Hoppa till huvudinnehållet

Så här använder du diskussionsfrågorna:

Avsätt cirka 20–40 min vid något av era gemensamma möten, till exempel en arbetsplatsträff, personalmöte eller en kick-off. Fokusera på ett ämne i taget.

  • Titta tillsammans på en film (2 minuter).
  • Diskutera det ni sett i mindre grupper om 2–6 personer. Ta gärna hjälp av de diskussionsfrågor som finns vid varje film. Avsätt 10–15 minuter.
  • Låt grupperna berätta för hela gruppen vad de pratat om. Avsätt 5–10 minuter per grupp.
  • Skriv gärna ned de förslag till förbättringar som har kommit fram. Bestäm hur ni ska jobba vidare med dem.