Hoppa till huvudinnehållet

Mänskliga faktorn – eller ?

Om olyckan är framme är det viktigt att se över helheten; människa, teknik och organisation snarare än att leta efter en syndabock.

När det sker en olycka får vi ofta höra att det berodde på den mänskliga faktorn. Och visst händer det att vi människor gör fel – oavsiktliga, omedvetna eller till och med medvetna felhandlingar. Ofta är det när systemen inte räcker till, till exempel när en maskin börjar uppföra sig konstigt eller strömmen går, som människan måste rycka in. Inte sällan är det människan som räddar situationen. Men om olyckan är framme är det viktigt att se över helheten; människa, teknik och organisation snarare än att leta efter en syndabock.

Prata om den mänskliga faktorn tillsammans

Genom att se filmen och prata om vilka faktorer ni skyller på när något går fel, kan ni bli ännu bättre på att se till helheten. 

Så här kan ni lägga upp diskussionerna »

Diskussionsfrågor

  • Pratar ni om den mänskliga faktorn på ert jobb, och i så fall i vilka situationer?
  • Vilka delar undersöker ni om det sker ett tillbud eller en olycka (människan, tekniken, organisationen, omgivningen)?
  • Vad kan ni göra för att ännu bättre se till helheten?
Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.