Hoppa till huvudinnehållet

Introduktion – Uppföjning

En tid efter att introduktionen avslutats kan det vara bra att följa upp introduktionen. Några korta frågor kan fånga in information om hur introduktionen har fungerat. Resultatet kan bli en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tips på frågor:

  • Har den som introducerats genomfört de aktiviteter som skulle genomföras enligt planen?
  • Vad har aktiviteterna gett och lett till?
  • Om de inte genomförts – vad beror det på? Bör innehållet i planen ändras?

Har den anställde fått den information, och kunskap som behövs för att:

  • kunna utföra arbetsuppgifterna
  • arbeta säkert
  • känna sig hemma i organisationen
  • förstå sin del i helheten
  • kunna komma igång snabbt och känna sig produktiv
  • kunna förstå och följa företagets regler och rutiner
  • förstå och kunna ta sitt ansvar för en bra arbetsmiljö?