Hoppa till huvudinnehållet

Tunga lyft

När och hur lyfter ni på din arbetsplats?

Tunga lyft sliter på kroppen. När man lyfter och bär tungt belastar man hjärta, blodomlopp och lungor. För att undvika tunga lyft gäller det att ha praktiska och fungerande hjälpmedel för att lyfta. Om man lyfter är det viktigt att lyfta med böjda knän. Man ska tänka på att lyft med raka knän eller för djupt huksittande kan ge risk för rygg- respektive knäskador.

Fyra viktiga kom-ihåg för lyft

  • undvik tunga lyft om det går
  • använd tekniska hjälpmedel
  • håll bördan nära kroppen
  • undvik att lyfta och vrida samtidigt.

Arbetsgivare – lägg på minnet

Ditt ansvar vid tunga lyft

Se till att belastningsergonomisk riskbedömning genomförs för att kartlägga vilka lyft som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter genomförs riskeliminerande åtgärder.

Arbetsgivaren bör minska riskerna för belastningsbesvär vid tunga lyft i följande prioritetsordning:

  1. Undersöka om den manuella hanteringen som tunga lyft kan undvikas helt,
  2. Om det inte går att helt undvika manuell hantering: vidta de åtgärder som behövs för utformningen av bördor och laster, arbetsutrustning och hjälpmedel, arbetsorganisation samt arbetsmiljön i övrigt, och
  3. Utbilda och informera arbetstagarna, så att de kan bidra till att riskerna minimeras totalt sett.  

Vid lyft och förflyttning av personer

Normalt behöver inga manuella lyft av personer förekomma om:

  • Lokalerna är rymliga och välplanerade
  • Det finns tillräckligt med ändamålsenlig utrustning som är lätt tillgänglig
  • Arbetstagarna vid behov kan ta hjälp av varandra och använder god arbetsteknik.

Exempel från verkligheten

Här får du exempel på vanliga ergonomiproblem vid tunga lyft. 

Plattsättare arbetar

Sätta plattor

"Det är inte lätt att lyfta plattor som är 120 x 60, när man ska upp på en stege."

Till Sätta plattor

 

Lagerarbetare

Jobba på lager

"Jag lyfter alldeles för mycket utan lyfthjälp. Ibland chansar jag när det ser ganska lätt ut."

Till Jobba på lager

Hitta på sidan