Hoppa till huvudinnehållet

Repetitivt arbete

Utför du samma rörelse om och om igen?

Repetitivt arbete innebär att arbetstagaren utför en eller några få arbetsuppgifter, med liknande arbetsrörelser, om och om igen under en stor del av arbetsdagen. Samtidigt som händer och armar ständigt är i rörelse stabiliseras axelleden av statiskt muskelarbete.

Tiden för varje arbetsmoment är kort men rörelserna sker i sådan omfattning att arbetstagaren kan drabbas av besvär i rörelseorganen. Symtomen kommer smygande och följden kan bli gradvis inträdande besvär som kan leda till skador, som tar lång tid att läka. Den som en gång skadats på detta sätt återfår lätt sina besvär vid liknande belastningar. 

Arbetgivare – lägg på minnet

Ditt ansvar vid repetitivt arbete

Se till att belastningsergonomisk riskbedömning av alla repetitiva arbetsmoment genomförs för att kartlägga vilka moment som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter genomförs riskeliminerande åtgärder.

Det räcker sällan med enbart fysiska eller tekniska åtgärder, om arbetet inte helt mekaniseras. I första hand gäller det snarare att minska graden av upprepning och begränsa den tid som den enskilda arbetstagaren utför den typen av arbete. Genom att ändra hur arbetet är upplagt kan arbetstagarna få ökade möjligheter till variation, delaktighet och utveckling. Tre vanliga åtgärder:

  • Arbetsväxling (arbetsrotation) innebär att man byter mellan skilda arbetsuppgifter med likartat innehåll. Införs arbetsväxling är det viktigt att den verkligen varierar belastningen. Arbetsväxling som medel att motverka skadlig fysisk belastning har ofta begränsad effekt.
  • Arbetsutvidgning innebär att flera olika arbetsuppgifter förs samman, där vissa kompletterande arbetsuppgifter, t.ex. underhåll och rengöring, även kan ingå. Individen utför en större del av ett produktionsflöde än tidigare. Arbetsutvidgning leder typiskt till ökad arbetscykeltid.
  • Arbetsberikning innebär att arbetstagaren har bredare arbetsuppgifter med olika skicklighets- och kvalifikationskrav, t.ex. genom att man tillför moment som viss planering av arbetets uppläggning, kontroll av arbetsresultat eller kundkontakter.

Exempel från verkligheten

Här får du exempel på vanliga ergonomiproblem med repetitivt arbete. 

En man som monterar hjul

Montera hjul

"När takten höjs så tänker man inte på arbetsställningen."

Till Montera hjul

 

Kassörska som slår in numret för en ananas

Jobba i kassa

"När det blir stressigt så lyfter jag varorna för att hitta streckkoden."

Till Butik - Jobba i kassa

Hitta på sidan