Hoppa till huvudinnehållet

Ogynnsam arbetsställning

Arbetar ni mest i en upprätt arbetsställning?

En väl utformad arbetsplats kännetecknas bland annat av att man större delen av tiden kan arbeta i en upprätt arbetsställning med sänkta axlar och överarmarna nära överkroppen. Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.

Ogynnsamma arbetsställningar och rörelser:

  • Belastade leder som är kraftigt böjda, sträckta eller roterade
  • Felaktig arbetshöjd
  • Enbart stå
  • Enbart sitta

Arbetsgivare – lägg på minnet

Ditt ansvar vid ogynnsam arbetsställning

Se till att belastningsergonomisk riskbedömning av arbetsställningar genomförs för att kartlägga vilka arbetsmoment som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter genomförs riskeliminerande åtgärder. 

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar. Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda synhjälpmedel, om dessa behövs för att möjliggöra gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser.

Förflytta personer

Förflyttningar och lyft av personer förekommer bland annat inom hälso- och sjukvård, omsorg, färdtjänst, förskolan och inom polis- och väktaryrket. Det kan handla om att lyfta upp ett barn på skötbordet eller förflytta en person från rullstolen till sängen. Här har vi samlat viktiga saker att tänka på för att undvika olyckor och belastningsbesvär.

Förflytta personer

Exempel från verkligheten

Målare som målar ett tak med en roller

Måla tak

"Tufft för nacke och axlar när man ska måla tak."

Till Måla tak

Här får du exempel på vanliga ergonomiproblem vid ogynnsamma arbetsställningar. 

Hitta på sidan