Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ogynnsam arbetsställning

Arbetar ni mest i en upprätt arbetsställning?

En väl utformad arbetsplats kännetecknas bl.a. av att man större delen av tiden kan arbeta i en upprätt arbetsställning med sänkta axlar och överarmarna nära överkroppen. Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.

Ogynnsamma arbetsställningar och rörelser:

  • Belastade leder som är kraftigt böjda, sträckta eller roterade
  • Felaktig arbetshöjd
  • Enbart stå
  • Enbart sitta

Arbetsgivare – lägg på minnet

Ditt ansvar vid ogynnsam arbetsställning

Se till att belastningsergonomisk riskbedömning av arbetsställningar genomförs för att kartlägga vilka arbetsmoment som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter genomförs riskeliminerande åtgärder. 

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar. Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda synhjälpmedel, om dessa behövs för att möjliggöra gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser.

Exempel från verkligheten

Här får du exempel på vanliga ergonomiproblem vid ogynnsamma arbetsställningar.