Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Manuell hantering

Gör kroppen jobbet på din arbetsplats?

Det traditionella kroppsarbetet med lyftande, bärande, dragande och släpande kallas ofta med ett sammanfattande begrepp för Manuell hantering av ergonomer. Det kan handla om att använda avsevärd fysisk styrka, men ibland kan den mest riskabla faktorn vara graden av precision i hanteringen, arbetsställningen och/eller stress snarare än kraven på kraftutövning i sig. Olika former av manuell hantering och annan kraftutövning kan vara skadliga i längden.

Vanliga manuella arbetsuppgifter:

  • Plocka varor i och ur hyllor
  • Fylla på råvaror i maskin eller blandare för hand
  • Lyfta och förflytta personer
  • Skjuta och dra vagnar
  • Servera mat och dryck
  • Använda handhållna maskiner och verktyg

Arbetsgivare – lägg på minnet

Ditt ansvar vid manuell hantering

Se till att belastningsergonomisk riskbedömning av all manuell hantering genomförs för att kartlägga vilka moment som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter genomförs riskeliminerande åtgärder.

Arbetsgivaren bör minska riskerna för belastningsbesvär vid manuell hantering i följande ordning:

1. undersöka om den manuella hanteringen kan undvikas helt,

2. om det inte går att helt undvika manuell hantering: vidta de åtgärder som behövs för utformningen av bördor och laster, arbetsutrustning och hjälpmedel, arbetsorganisation samt arbetsmiljön i övrigt, och 

3. utbilda och informera arbetstagarna i lämplig arbetsteknik samt hur utrustning och hjälpmedel hanteras, så att de kan bidra till att riskerna minimeras totalt sett. 

Exempel från verkligheten

Här får du exempel på vanliga ergonomiproblem med manuell hantering.