Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Orsaker till stress i arbetet

Det är många faktorer som påverkar oss i arbetet, både fysiskt, socialt, psykiskt och organisatoriskt. Sådant som påverkar oss är till exempel arbetsuppgifterna, kollegor, chefer, kunder, datorer, maskiner och stämningen på jobbet. Ingen arbetssituation är den andra lik. Alla reagerar inte heller på samma sätt på det som finns runt omkring oss. När det gäller vad som orsakar stress finns det dock ett antal generella faktorer, så kallade stressfaktorer, som har visat sig ha ett samband med stress. 

En modell för vad som påverkar känslan av stress

Samma arbetsuppgift kan vara olika stressande beroende på hur arbetet är organiserat. Man brukar förklara det med en modell som bygger på tre sammanhängande faktorer: de krav man har, den kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få från omgivningen. Man kan till exempel klara av högt ställda krav om man har någon att fråga om råd och kan påverka när, hur och vad man ska göra. På motsatt sätt kan man bli stressad även av ganska enkla krav om man inte kan styra över situationen och inte har rätt stöd. Läs mer om den här modellen (Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell).

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-02-03 Länk till artiklar om stress