Hoppa till huvudinnehållet

Mens, graviditet och amning

För att alla ska må bra på jobbet behöver arbetsmiljön anpassas till alla, oavsett kön.

Rinnande vatten, fräscha toaletter, vilrum och möjlighet att byta om enskilt är exempel på åtgärder som skapar en bättre arbetsmiljö för menstruerande och gravida såväl som andra anställda.  

Här finns en skrift, filmer, diskussionsfrågor och checklistor som kan vara till hjälp i arbetet med att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö för gravida, ammande och menstruerande arbetstagare. 

Materialet är framtaget för anställda i byggsektorn, men kan användas av fler branscher. 

Ladda ner skriften

Tips för en mensvänligare arbetsplats

Filmen visar hur ni kan göra arbetsplatsen mer mensvänlig. 

Diskussionsfrågor

  1. Har våra medarbetare tillgång till fullt utrustade och rena toaletter på samtliga arbetsplatser? 
  2. Hur ser våra rutiner ut för rengöring och påfyllnad av material på  toaletterna? 
  3. Finns möjlighet till dusch och ombyte av kläder under arbetsdagen? 
  4. Har vi ett öppet samtalsklimat som gör att medarbetare kan prata om hur de mår och hur deras menstruation eventuellt påverkar deras hälsa? 

Riskbedömning vid graviditet

Filmen visar hur ni kan göra en riskbedömning när en medarbetare blir gravid.

Diskussionsfrågor

  1. Hur uppmuntrar vi medarbetare att berätta om sin graviditet i ett tidigt skede? 
  2. Vad gör vi när en medarbetare berättar att hon är gravid? 
  3. Hur gör vi riskbedömningar i samband med graviditet? 
  4. Hur gör vi våra omplaceringsutredningar? 
  5. Hur ser våra rutiner ut kring dessa frågor och vet cheferna om vilka rutiner som gäller? 
  6. Hur arbetar vi med samverkan kring dessa frågor? 

Mens, graviditet och amning

Skriften ger en övergripande bild av hur arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud och arbetstagare kan jobba med arbetsmiljön så att gravida, ammande och menstruerande arbetstagare inkluderas i verksamheten.