Hoppa till huvudinnehållet
Rebecka Hallencreutz

Rebecka Hallencreutz är verksamhetsansvarig för den ideella organisationen Mensen.

Bild: Ellika Henriksson

Arbetsmiljöarbete

Hon vill att vi pratar mens på jobbet

Att menssäkra arbetsplatsen borde vara lika självklart som att se till att det finns toapapper eller vilrum. Ändå är det få arbetsplatser som gör detta i dag. Det vill Rebecka Hallencreutz på den ideella organisationen Mensen ändra på.

Visste du att?

I november lanserar Prevent den kostnadsfria skriften "Graviditet, amning och mens" samt en film om menssäkring med tillhörande diskussionsfrågor. Materialet riktar sig främst till anställda i byggsektorn men kan även användas av andra branscher. Håll utkik på prevent.se!

Så få som sju procent av svenskarna säger att det finns mensskydd på deras arbetsplats. Samtidigt anser nära hälften (48 procent) att det borde finnas, enligt en undersökning från Essity. Det är dessutom ytterst få arbetsplatser som inkluderar mens som en naturlig del i det löpande arbetsmiljöarbetet. Faktum är att mens inte ens omfattas av arbetsmiljölagen.

– Det är väldigt märkligt eftersom det mesta som rör kroppen och hälsan ju faktiskt står med i arbetsmiljölagen. Med tanke på att det är ett grundläggande behov att kunna sköta mensen, och att menscykeln i stort kan påverka kroppen och ens prestation, så är det konstigt att menshälsa inte är inskriven i lagen.

Det säger Rebecka Hallencreutz, verksamhetsansvarig på den ideella organisationen Mensen, som bland annat arbetar med att sprida kunskap och förändra attityderna kring mens i arbetslivet. Till exempel håller de i utbildningar och opinionsbildning tillsammans med fackförbund som Elektrikerna och Akademikerförbundet.

En attityd- och kunskapsfråga

– Förutsättningarna varierar förstås väldigt på olika arbetsplatser och det gäller att fundera på vad man kan göra på just sin arbetsplats. I alla branscher går det inte att ta schemalagda raster, men då kanske man kan se till att det är enklare att byta mensskydd eller erbjuda menstrosor som del av arbetsklädseln, säger Rebecka Hallencreutz.

Hon poängterar att det handlar lika mycket om att arbeta med attityder, kunskap och normer som att se till att arbetsplatsen har mensskydd på toaletterna.

– Om det är en arbetsplats med mycket sexism och dåliga attityder räcker det inte att bara sätta ut mensskydd och säga att man inte ska driva med PMS, för då är det ett djupare problem och ofta ett symtom på dålig arbetsmiljö.

Specialbehandla inte

Men mens får inte bli en fråga som specialbehandlas ett par gånger om året på något APT-möte. Det måste integreras i det löpande arbetsmiljöarbetet, anser Rebecka Hallencreutz.

– Alla vinner på om det blir bättre för personer med mens ute på arbetsplatserna i dag. Om medarbetarna vågar vara öppna med hur de mår, om de har mensvärk eller PMS och deras behov tillgodoses och perspektiv tas på allvar menar vi att sjukfrånvaron blir lägre, trivseln ökar och lönsamheten blir bättre.

Förra året lanserade Mensen en checklista för hur man kan gå en skyddsrond där frågor kring mens finns med.

– Man kan tänka på det på samma sätt som att någon har en allergi eller hantera det på samma sätt som att ergonomifrågan alltid finns med i arbetsmiljöarbetet, säger Rebecka Hallencreutz.

TIPS

Menssäkra arbetsplatsen

  • Se över infrastrukturen: finns det bra toaletter, rent vatten och bra papperskorgar?
  • Menssäkra: se till att det finns mensskydd på alla toaletter. Tänk på att erbjuda både tamponger och bindor.
  • Skapa tid för raster och vilopauser så att medarbetarna har möjlighet att gå på toaletten eller vila sig vid behov.
  • Är det svårt att schemalägga raster och tid för toalettbesök? Erbjud menstrosor i stället, som håller längre än en tampong. 
  • Gör mens till en naturlig del i arbetsmiljöarbetet, på skyddsronder, vid möten och i det dagliga snacket. Det ska inte vara konstigt att berätta att du har mensvärk eller PMS.
  • Säkerställ att chefer och HR-avdelning har kunskap om mens och om mensrelaterade sjukdomar som PMS, PMDS och endometrios.

Källa: Mensen

Läs också: Så kan mens inkluderas i skyddsronden

 

bild på Karin Cedronius

Karin Cedronius

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö