Hoppa till huvudinnehållet

Krishantering på arbetsplatsen

Att skapa trygghet och säkerhet är den första viktiga åtgärden när något allvarligt hänt på arbetsplatsen.

När en kris inträffat på arbetsplatsen är den första viktiga åtgärden att skapa trygghet och minska stressnivåerna. Reaktionen vid en kris skiljer sig mycket åt från person till person.

I ett inledande skede är det viktigt att försöka bedöma vilka på arbetsplatsen som behöver stöd. Det sociala stödet, till exempel från anhöriga, kollegor och chefer, har visat sig vara viktigt för återhämtningen. Först i ett senare skede brukar det vara aktuellt med avlastnings- eller krissamtal. Ledarskapet har stor betydelse under en kris. Chefer som kliver fram och tar ansvar är extra viktigt i en svår situation.

Det kan vara bra att känna till att människor i allmänhet klarar av kriser och återhämtar sig bättre än man kanske tror. 

Krisens olika faser

I bland talar man om krisens fyra faser. Många som upplevt något svårt kan känna igen sig i de här faserna, men det är inte alla drabbade som går igenom alla faser.

 • Chock − ett tillstånd som skärmar av och skyddar den drabbade från den skrämmande upplevelsen. En chockad person kan därför felaktigt tolkas som oberörd.
 • Reaktion − när den drabbade börjar inse och reagera på vad som har hänt. Känslorna uttrycks ofta starkt.
 • Bearbetning − när den drabbade på ett mer metodiskt sätt återupplever intryck och bearbetar problemet. Intresset för omgivningen återkommer.
 • Nyorientering − när såren är mer eller mindre läkta och den drabbade kan gå vidare. Ett våldsoffer glömmer dock aldrig vad som hänt. 

Krisinformation

Behovet av tydlig information är stort i kristider, och här kan arbetsgivaren göra en viktig insats. Det är bra att ha täta avstämningar med personalen och att vara tydlig med vart de kan vända sig om de har frågor eller känner oro. En plan för kriskommunikation ska ingå i rutinen för varje specifik krissituation. 

Att tänka på vid intern information

 • planera vad du ska säga om det du vet
 • fundera även ut vad du inte vet och säg det
 • undanhåll inget 
 • tala om när nästa möte äger rum
 • tala om vem man ska hänvisa press och media till om man blir tillfrågad.

Att tänka på vid extern information

 • välj plats och tidpunkt med eftertanke
 • planera vad du ska säga
 • lista det du vet
 • lista det du inte vet
 • är det en intervju så gör upp om hur den ska genomföras
 • ta själv initiativet och berätta, låt inte journalisten styra
 • berätta vad du vet och det du inte vet så blir det inte så många frågor kvar
 • berätta när nästa eventuella presskonferens äger rum.

Podden Jobbfika – Så tar ni hand om krisen på jobbet

Uppsägning, olycksfall eller en hotfull situation. Vad ska man göra när det värsta händer, hur stöttar man en kollega och hur kan man ta hand om sig själv? Hör krispsykologen Ellinor Eriksson på BrolinWestrell om hur man förbereder sig inför en kris på jobbet.

Lyssna
Hitta på sidan