Hoppa till huvudinnehållet

Krisinformation

Behovet av tydlig information är stort i kristider, och här kan arbetsgivaren göra en viktig insats. Det är bra att ha täta avstämningar med personalen och att vara tydlig med vart de kan vända sig om de har frågor eller känner oro.

En plan för kriskommunikation ska ingå i rutinen för varje specifik krissituation. Nedan listar vi tips att tänka på vid större besked internt och externt.

Att tänka på vid interninformation

 • välj plats och tidpunkt med eftertanke
 • planera vad du ska säga om det du vet
 • fundera även ut vad du inte vet och säg det
 • undanhåll inget, fakta finns ändå där ute, om än i spridda former som kan misstolkas
 • tala om när nästa möte äger rum för att hålla alla informerade
 • tala om vem man ska hänvisa press och media till om man blir tillfrågad.

Att tänka på vid extern information

 • välj plats och tidpunkt med eftertanke
 • planera vad du ska säga
 • lista det du vet
 • lista det du inte vet
 • är det en intervju så gör upp om hur den ska genomföras
 • ta själv initiativet och berätta, låt inte journalisten styra
 • berätta vad du vet och det du inte vet så blir det inte så många frågor kvar
 • berätta när nästa eventuella presskonferens äger rum.
Hitta på sidan