Hoppa till huvudinnehållet

Hot och våld

En plötslig, oförutsedd och dramatisk händelse, exempelvis ett rån, påverkar människor starkare än om risken att utsättas för våld kan förutses eller förväntas. Ibland kan hot om våld eller hämnd vara mer psykiskt förödande än själva våldshändelsen. Fantasin arbetar och människors grundtrygghet kan undergrävas på sikt.

Ett annat problem är om anställda provoceras av till exempel kunder, klienter, patienter, intagna och besökare. Stress, irritation och misstänksamhet byggs upp, vilket bäddar för konflikter och urladdningar.

Checklista om hot och våld

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras, hur arbetsplatsen är utformad och om anställdas kunskaper om hur de ska agera i hotfulla situationer. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel skyddsronden och den årliga genomgången av verksamhetens arbetsmiljöarbete.

Hot och våld

Utbildningar och böcker

Konflikthantering i hotfulla situationer

Konflikthantering i hotfulla situationer

Innebär ditt arbete möten med människor? Då kanske du behöver hjälp att hantera konflikter, vare sig du riskerar att utsättas för hot eller mindre ifrågasättanden.

Visa utbildning

exkl. moms

Förebygg hot och våld på jobbet

Förebygg hot och våld på jobbet

Boken ger dig konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda.

Visa produkt

300 kr exkl. moms

Krav på rutiner och planer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.

För att det riskförebyggande arbetet ska få en god och hållbar effekt krävs att arbetsgivare och medarbetare samverkar och att säkerhetsfrågorna blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Om hat och hot för journalister

Hantera Hat och hot på redaktionen

Hantera Hat och hot på redaktionen

Webbverktyget Hantera Hat och hot på redaktionen innehåller information och verktyg om allt från krisreaktioner till riskbedömningar.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Utbildningen Hantera hat och hot på redaktionen

Utbildningen Hantera hat och hot på redaktionen

Hat och hot mot journalister är både ett arbetsmiljöproblem och ett hot mot demokratin. Den här utbildningen ska höja kunskapen om hur problemen kan förebyggas och bidra till ett öppnare samtal om hat och hot.

Visa utbildning

exkl. moms

Podd om hot och våld

Tips på mer information

Konflikttipsaren Spårbunden trafik (pdf)

Trygg buss

Konflikthantering spårbunden trafik

Konflikthantering HVB

Säker i butik

Lagar och regler om arbetsmiljö

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

Externa länkar

Hot och våld i arbetslivet (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan

Artiklar om arbetsmiljö

Håll dig uppdaterad om det senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar med inspiration, ny forskning och användbara tips.

Till tidningen