Hoppa till huvudinnehållet

Tips på konflikthantering

Här är några tips som kan göra det lättare att agera i en situation som håller på att trappas upp till en konflikt.

Tystnad

I en uppvarvad diskussion kan ett gränssättande "nej" lätt drunkna i de upprörda rösterna. Ett sätt att understryka att du verkligen menar allvar är att sänka rösten, ta ögonkontakt och därefter lugnt leverera ditt budskap med bibehållen ögonkontakt. Efter ditt budskap låter du det vara tyst så att orden verkligen sjunker in.

Använd jag-budskap

"Förstår du?" eller "Förklarade jag ok?" är två olika sätt att säga samma sak. Det första exemplet tar fasta på vad motparten, det vill säga "du" gör eller kan. Så uttrycker vi oss ofta till vardags utan att det blir några problem. Men i en spänd situation där det kan finnas språkförbistring eller åskådare kan "Förstår du?" lätt uppfattas som kritik eller medföra att personen känner sig dum. Den instinktiva reaktionen kan då bli motstånd.

Ge alternativ

En vanlig orsak till att en konflikt trappas upp är att någon av parterna känner sig trängd. När vi människor känner oss trängda, verbalt eller fysiskt, reagerar vi ofta med att gå till motangrepp. Genom att formulera alternativ som låter rimliga för motparten, eller uppmana motparten att själv hitta alternativ, kan vi skapa en känsla av handlingsutrymme. "Hur ska vi göra nu? Ser du några andra lösningar på det här?"

Tolka välvilligt

En del regelöverträdelser är ofrivilliga, triviala eller beror på missförstånd. Ibland hjälper det att tydliggöra hur vi tolkar någons beteende. "Oj, jag gissar att du letar efter papperskorgen? Här är den!" Då styr du situationen bort från ett regelbrott och fram mot en lösning.
Med välvilliga tolkningar av felaktiga beteenden minskar vi risken för ansiktsförlusthos motparten och avdramatiserar överträdelsen.

Bekräfta först

I en diskussion där vår motpart energiskt argumenterar för sin sak brukar det vara effektivare att få stopp på vederbörande om vi bekräftar motpartens situation innan vi levererar vårt nej. Jämför: "Ja, det låter som en stressig situation. Jag måste ändå be dig att släcka cigaretten innan du går in" med: "Släck cigaretten innan du går in".

Papegojtricket

Om någon säger något hotfullt så prova att upprepa hotet, likt en papegoja, och så att säga lägga tillbaka bollen i den andre personens knä: "Du säger att du vill slå ihjäl mig." Dels vinner du tid, tid att backa undan kalla på hjälp eller tänka dels hamnar nu den oförskämde i ett vägskäl: ska han eller hon stå fast vid sitt uttalande eller backa ifrån det? En vanlig reaktion om hotet uttalats i affekt är att personen omformulerar sig. "Nej jag menar inte så, jag blir bara så himla frustrerad."

Beskriv situationen utifrån

I ett låst läge där vi riskerar att fastna i prestige eller där hot eller våld hänger i luften, kan vi på olika sätt behöva bryta en cirkel av upptrappning. Det finns många sätt att göra detta. En princip vi kan använda är att bryta den tankemässiga låsning som prestige lätt kan fånga oss i. Fastnar du i en nej-jo-nej-jo-spiral, kan du prova att flytta fokus från den aktuella sakfrågan och höja blicken till själva situationen: "Okej, här står vi och skriker åt varandra. Vi måste kunna lösa det här på något annat sätt. Vad säger du?"

Lyssna aktivt

Att lyssna och att lyssna färdigt kan vara till god hjälp för att bemöta en upprörd person. I många sammanhang är denna förmåga viktig – i terapi, coachning, handledning eller kris- och gisslanförhandling. Ett aktivt lyssnande innebär att styra samtalet och samtidigt låta den andre tala. Den som ställer frågorna är ofta den som styr ett samtal, men en upprörd person kan lätt uppleva att den som talar styr. Att lyssna färdigt kan vara till god hjälp för att bemöta en upprörd person. Utan mothugg kan personen lugna sig. Det kan fungera lite som en brasa. Utan mothugg får elden inget bränsle och slocknar. 

Tipsen i ursprungsversion finns i boken "Konflikthanteraren för HVB".

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.