Hoppa till huvudinnehållet

Hot och våld i arbetslivet

Hot och våld är en arbetsmiljöfråga. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad av sitt arbete. Genom att rusta organisationen och medarbetarna kan man att mildra konsekvenserna av hot och våld och skapa en trygg arbetsmiljö.

Checklista om hot och våld

En checklista är ett bra sätt att undersöka vad som fungerar bra och vilka områden som behöver förbättras. När ni gått igenom vilka risker som finns och hur stora de är kommer ni överens om åtgärder. Efter en tid följer ni upp så att åtgärderna har fungerat. 

Checklista om hot och våld

Rutiner

För att kunna förebygga och hantera hot och våld måste alla veta hur de ska agera om det händer något. Därför behövs det rutiner som alla på arbetsplatsen känner till. Att regelbundet utbilda medarbetare i rutinerna ger en mental förberedelse och en känsla av trygghet och kontroll.

Exempel på rutin vid rån, hot och våld

Mer om rutiner och instruktioner

Branschanspassade webbutbildningar

Tryggt jobbat! (För anställda inom djursjukvården)

Hantera hat och hot på redaktionen

Trygg buss

Trygga spår

Säker i butik

Utbildningar och böcker

Konflikthantering i hotfulla situationer

Konflikthantering i hotfulla situationer

Innebär ditt arbete möten med människor? Då kanske du behöver hjälp att hantera konflikter, vare sig du riskerar att utsättas för hot eller mindre ifrågasättanden.

Visa utbildning

exkl. moms

Förebygg hot och våld på jobbet

Förebygg hot och våld på jobbet

Boken ger dig konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda.

Visa produkt

300 kr exkl. moms

Tips på konflikthantering

Genom att vara medveten om din egen roll i konfliktsituationer har du större möjlighet att undvika konfrontationer. Det kan ofta räcka med små nyansskillnader i bemötandet för att uppnå stor effekt. Ju tidigare du märker tecken på upptrappning, desto fler möjligheter att undvika bråk.

Tips på konflikthantering

Att hantera en kris

Det är viktigt att ha beredskap för att kunna hantera kriser. I en krissituation behöver det finnas en krisplanen som fungerar och rutiner så att den som är drabbad snabbt får hjälp. Här finns information om krisstöd och om krisens olika faser.

Krisstöd

Krisens olika faser

Webbinarium

Se Prevents inspelade webbinarium om hot och våld.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.