Hoppa till huvudinnehållet

Utbildningsmaterial

Närbild på hår som en frisör klipper med sax

Ökad kunskap om den egna arbetsmiljön leder till ett mer hållbart arbetsliv och minskad risk att drabbas av arbetsrelaterade skador. Detta utbildningsmaterial är tänkt att användas vid utbildning av frisörer. Innehållet är gratis att använda, men ange alltid att informationen kommer från Frisörens arbetsmiljöguide.

Utbildningsmaterialet är framtaget med stöd av frisörlärare och med utgångspunkt från Skolverkets kursplaner. Det är uppdelat i fem lektioner på vardera 1 - 2 timmar. För varje lektion finns en presentation att använda i klassrummet, samt en lärarhandledning som beskriver genomförandet av den aktuella lektionen. Varje handledning innehåller ett körschema med förslag till innehåll och övningar, samt länkar till utbildningsmaterialets filmer och fakta vid behov. Observera att tid för rast planeras in av läraren själv.
En mer detaljerad beskrivning av utbildningsmaterialet och hur det kan användas finns i den övergripande kursplanen, se nedan.

Utbildningsmaterial för nedladdning

Observera att utbildningsmaterialet har en tänkt struktur men kan användas i valfri ordning och omfattning. Klicka på länkarna för att ladda ner kursplan och önskat material (pdf).

Övergripande kursplan för utbildningsmaterialet

Hitta på sidan