Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete utifrån ett cykliskt arbetssätt; undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera

En bra arbetsmiljö handlar om att tänka efter före. Hur arbetet med arbetsmiljön ser ut kan variera. Det beror på om man jobbar själv i eget företag, endast hyr en stol eller om man har en salong med en eller flera medarbetare. Här finns information om hur arbetsmiljöarbetet kan byggas upp.

Arbetsmiljön är något som skapas gemensamt på salongen. Alla är med och påverkar varandras arbetsmiljö. Därför är det bra att komma överens om följande:

  • Hur ska arbetsmiljön vara på salongen? Detta kan formuleras i en arbetsmiljöpolicy. Det är arbetsgivaren som bestämmer om arbetsmiljöpolicyn – vem är arbetsgivare hos er?
  • Vilka gemensamma rutiner ska gälla i salongen och hur ska ansvarsfördelningen se ut? Hänsyn ska tas till om några på salongen är anställda och om någon hyr en stol.
  • Hur kan alla regelbundet träffas och prata om arbetsmiljö, stämma av hur det fungerar, om det dykt upp några problem eller om det är något som ni skulle behöva ändra på? Detta kan bli en rutin för hur arbetet med arbetsmiljön ska se ut på salongen. Hålls det redan möten regelbundet på salongen så kan arbetsmiljö vara en stående punkt på dessa möten.
  • Genom att notera vad som bestäms så skapas en handlingsplan. Den kan uppdateras och kompletteras vid behov.

Att säkerställa en god och säker arbetsmiljö

I arbetsmiljöarbetet ingår att skapa en god och säker arbetsmiljö, där medarbetare trivs och mår bra. I det arbetet ingår bland annat följande:

  • Kontrollera att salongen är så utformad att det går att jobba på ett effektivt och bra sätt, utan risk att skadas.
  • Se till att frisörerna inte får besvär, värk eller blir sjuka av arbetet. Hudbesvär och eksem, liksom värk i nacke axlar och rygg, känns ibland inte av förrän efter flera års arbete. När problemen redan finns kan det ta tid att bli av med dem. Bäst är därför att jobba på ett bra sätt från början, så att man inte får problem.
  • Kontrollera att arbetet med hårvårdsprodukter och vatten görs på ett sådant sätt att frisörerna inte riskerar att få eksem.
  • Kontrollera att frisörernas arbete kan göras i en bra arbetsställning och med variation så att risken att få ont i nacke, axlar och rygg minimeras.
  • Se till att det finns rutiner för att städa, rengöra och desinficera utrustning. Kontrollera också att utrustningen är och hålls i bra skick.

Tips på mer information om

Utformning av lokaler

Hantering av produkter 

Utrustning och arbetssätt

Utbildningsmaterial

Externa länkar

Frisörers arbetsmiljö (Handels och Frisörföretagarna)

Bra arbetsmiljö för frisörer (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan