Hoppa till huvudinnehållet

Produkter

Frisör färgar kunds hår med pensel

Den som hanterar och applicerar hårfärg löper stor risk att få medel på händerna. Det är inte bra eftersom många produkter innehåller ämnen som är irriterande och/eller allergiframkallande. Det leder ofta till kontakteksem och kan irritera både kundens och frisörens luftvägar och ögon.

Många problem kan undvikas genom att man köper in produkter som inte innebär så stora risker vid hanteringen. Här är några punkter som är bra att tänka på vid inköp av färg och hårvårdsprodukter:

 • Köp bara produkter från leverantörer som följer EU:s kosmetikalagstiftning och Sveriges kosmetikaregler. Det enklaste sättet att kontrollera detta är att titta på märkningen. Ställ frågor till din leverantör om det finns några oklarheter. Märkningen ska innehålla:
  • en innehållsförteckning,
  • eventuella varningstexter och användarinstruktioner skrivna på svenska och
  • ett företagsnamn med en adress inom EU/EES.
 • Köp in produkter i pasta- eller flytande form, alternativt som korn eller tabletter. Det innebär att de inte sprider damm när de hanteras. Det här är speciellt viktigt för blekmedel och hårfärger som kan irritera luftvägarna och ge astma.
 • Måste pulverformiga produkter köpas in så är det bäst att satsa på portionsförpackningar eller förpackningar där det går att blanda, exempelvis för blondering, direkt i förpackningen. Det minskar spridningen av damm och ångor från produkten.
 • Undvik så långt möjligt produkter som innehåller ämnen som kan ge allergier.
 • Vid inköp av permanentvätskor, välj i första hand så kallade syrabalanserade vätskor som innehåller ATG (ammoniumtioglykolat). Undvik vätskor som innehåller en ester av tioglykolat.
 • Köp permanentväskor i engångsförpackningar, det vill säga förpackningar som räcker till en permanent.
 • Väteperoxid är mycket reaktivt och produkter som innehåller mer än 5 % kan vara frätande och skadliga för hud, ögon och luftvägar. Följ noga de instruktioner som medföljer produkterna. Väteperoxid bör även förvaras på ett säkert sätt. Här finns mer information om förvaring av väteperoxid

Många av de produkter som används inom frisöryrket kan utöver att vara skadliga för hälsan, även ha en negativ inverkan på den yttre miljön. Även om frågor om yttre miljö inte omfattas av syftet med Frisörens arbetsmiljöguide, finns bra information att hitta hos andra källor (se externa länkar nedan). Varje kommun har egna regler för avfall från verksamheter. Ifall det finns oklarheter går det att kontakta det lokala miljökontoret för att få råd. Enkla förändringar i arbetssättet på salongen kan ge stor skillnad för den yttre miljön! Tänk t.ex. på att inte överdosera vid användning av hårvårdsprodukter, så skapas inte onödigt avfall, och spola inte ut eventuella rester i avloppet.

Tips på mer information

Märkning av produkter.

Externa länkar

Kemikaliesmart frisör, Stockholms stad

Vägledning om frisörprodukter, KTF Kemisk Tekniska Företagen

Läkemedelsverkets guide för köp av kosmetika

Hitta på sidan