Hoppa till huvudinnehållet

Inredning

Valet och utformningen av salongens lösa inredning ska bidra till en bra miljö, med möjlighet till bra arbetsställningar, samt avlastning och vila. Det är till exempel viktigt med en bra kundstol, frisörstol och schamponeringsplats för att inte slita på kroppen i onödan.

Det gäller också att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för att frisörerna ska kunna röra sig fritt runt kundstolen och schamponeringsplatsen. För att slippa riskera krocka med kollegor ska det vara minst 110 cm mellan kundstolarna. Det bör även vara minst 70 cm mellan kundstol och vägg. Utrymmet runt schamponeringen kan vara något mindre, men behöver vara tillräckligt för att frisören ska kunna arbeta i en bra arbetsställning.