Hoppa till huvudinnehållet

Blandningsstation

Frisör spolar vatten vid blandningsstation

Salongen ska ha en blandningsstation för hårfärg med mera. Den behöver vara avskild från övriga salongen och ventilerad, helst med platsventilation. Det gäller speciellt om de produkter som hanteras kan sprida gaser, ångor eller damm. Ytorna i blandningsstationen behöver vara lätta att rengöra. Med det menas till exempel att de ska vara släta och utan skarvar.

Är det så att hantering och blandning av produkter sker i slutna system så minskar behovet av en ventilerad blandningsstation.

Tips på mer information om

Kläder och utrustning

Ämnen som ger allergi