Hoppa till huvudinnehållet

Ventilation på frisörsalongen

Ventilation

Ventilationen ska tillföra ren luft, hålla luften vid en lagom temperatur, tillsammans med eventuella element, och vädra ut de luftföroreningar som uppkommer, till exempel från sprayer och ångor.

Vanligtvis ansvarar hyresvärden för ventilationen. Salongägaren och hyresvärden behöver komma överens om ventilationen. Eventuella kostnader för förändringar och anpassning till verksamheten i salongen ska rimligen ingå i hyran. Salongägaren behöver dock ha koll på att det görs kontroller av både den allmänna ventilationen och platsventilationen.

Den allmänna ventilationen

Hyresvärden ansvarar för att ventilationen kontrolleras regelbundet så att luftflödena stämmer. Det görs vid obligatoriska ventilationskontroller (OVK). En OVK ska göras minst vart sjätte år. 

Luftflödet som behövs kan beräknas utifrån antalet personer som vistas i salongen och salongens golvyta. Luftflödet bör minst motsvara 7 l/s (liter luft per sekund) per person i lokalen, med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter golvyta.

Ett exempel:

På en frisörsalong jobbar 4 personer. Det innebär att det behövs 28 l/s (4 x 7 l/s). Salongens lokal är 60 kvadratmeter stor.  Det innebär att det behövs ett tillägg på 21 l/s (60 x 0,35 l/s). Totalt blir det 49 l/s ren luft som ska tillföras denna exempelsalong.

Att kontrollera:

 • När har senaste OVK gjorts och vad visade den?
 • Går ventilationen hela dygnet eller stängs den till exempel av nattetid?
  • Ventilationen ska vara igång minst 1 timme innan arbetet i salongen påbörjas. Detta för att luften i salongen ska hinna bytas ut innan arbetet påbörjas.
  • Är ventilationen igång eller kan den startas om någon arbetar till exempel sena kvällar?
 • Upplevs den luft som tillförs som ren?
  • Var tas den luft in som tillförs salongen? Tas den från taket, där luften brukar vara ren, eller från något område där luften är förorenad, exempelvis av avgaser?
  • Görs byte av filter som ska rena tilluften regelbundet? Det bör ske 2 gånger per år i områden med mycket luftföroreningar, annars 1 gång per år.
  • Vilken typ av filter används för att rena tilluften? Filtren kan vara mer eller mindre effektiva. Filter av filterklass ePM1 är lämpligt för miljöer där man vistas hela arbetsdagen och där uteluften är förorenad. Filterklass ePM2.5 ger sämre luftrening men kan ändå vara tillräckligt.
 • Är ventilationen balanserad, det vill säga tillförs lika mycket luft som ventileras ut?
  • Obalanserad ventilation brukar märkas som att det drar mycket när man öppnar dörrar eller fönster. Det kan också märkas genom att dörrar eller fönster är svåra att öppna och att de som befinner sig i lokalen tycker att det är dragigt.

Platsventilationen

platsventilation.jpg

I en salong räcker det inte med allmänventilation av lokalerna. De ställen där hårvårdsprodukter som dammar eller avger lukter eller gaser hanteras, bör även ha platsventilation. Det kan till exempel vara ställen där man blandar hårfärg och permanentvätskor med mera. Det kan också behövas ett punktutsug intill kundens huvud. Syftet med platsventilationen är att fånga in luftföroreningarna innan de hunnit spridas ut i lokalen.

Bra platsventilation är utformad så att den fångar in luftföroreningarna effektivt. Effektiv infångning bygger på att utsuget placeras nära, högst 30 cm ifrån, det ställe varifrån luftföroreningar sprids. Placeras utsuget längre bort har det knappast någon effekt alls. Det är också bra att skärma av bakom, över och vid sidorna av utsuget. På så sätt görs arbetet under en liten huv som utsuget är anslutet till.

Studier har visat att väl fungerande platsventilation sänker halten luftföroreningar i hela salongen.

En OVK ska göras minst vart sjätte år.

Tips på mer information

Salongens blandningsstation

Luftföroreningar

Hitta på sidan