Hoppa till huvudinnehållet

Hälsorisker

Händer som fångar upp rinnande vatten

Huden

Det är inte ovanligt att frisörer får hudbesvär, till exempel torr hud och eksem. Besvären kan bero på långvarigt arbete med våta händer men också på ämnen som förekommer i hårvårdsprodukter. Ofta börjar besvären med att händerna känns torra och det blir självsprickor som utvecklas till irritationseksem. Det här innebär att andra ämnen som kan ge allergi lättare tar sig igenom huden, och då ökar risken för allergiskt eksem. Den som blir allergisk kan ha arbetat med hårvårdsprodukter i flera år utan att ha känt av några besvär. Allergin innebär att kroppen reagerar med eksem (i en del fall astma) även på små mängder av det ämne man blivit allergisk mot. Därför är det viktigt att redan från början lära sig att arbeta rätt och undvika direkt hudkontakt med hårvårdsprodukter.

När hudbesvär uppstått tar det tid för huden att läka och har man blivit allergisk mot något ämne så kommer den allergin att finnas kvar hela livet. Därför är det viktigt att skydda huden för att undvika besvär så långt det är möjligt.

Kroppen

halsorisk_kroppen_shutterstock_88761574.jpg

Den som står mycket, ofta arbetar med händerna lyfta och med mycket ensidiga rörelser, kan få besvär som efter en tid kan förvärras och i värsta fall bli kroniska. Här är exempel på vanliga orsaker till dessa besvär:

  • Att stå och gå en stor del av arbetsdagen, utan att avlasta ben och rygg.
  • Att arbeta i en arbetsställning som innebär att man ofta håller händerna över armbågs- eller brösthöjd.
  • Att arbeta i böjda eller vridna arbetsställningar, till exempel för att man behöver böja nacken eller hela kroppen för att kunna se bättre i vissa arbetsmoment.
  • Att arbeta ensidigt så att kroppen belastas på samma sätt under en stor del av arbetsdagen.
  • Att inte ha möjlighet att ta pauser och återhämta sig.

Ensidigt arbete med sax och fön kan belasta handlederna och öka risken för så kallat karpaltunnelsyndrom. Det innebär att en nerv i handloven kommer i kläm, vilket leder till domningar och stickningar i händerna och fingrarna. Vila, omväxlande arbete och att träna att använda den andra handen kan minska besvären. Om det inte hjälper gäller det att söka vård.

Det går att minska risken för besvär. Läs mer om hur arbetsplatsen kan utformas för att det ska vara lätt att jobba i en bra arbetsställning och om bra arbetsteknik som minskar risken för besvär.

Luftföroreningar

halsorisk_luffororening_shutterstock_373297507.jpg

Det förekommer att frisörer känner av problem med sveda, torrhet och klåda i näsa, hals och ögon, nästäppa, hosta och återkommande förkylningar. Problemen kan bero på ämnen som avges från hårfärger, blekningsmedel och andra hårvårdsprodukter och sprids som damm eller dimma (aerosoler) och ångor. Problemen kan också bero på att det kommer in förorenad luft från trafiken utanför salongen, antingen via entrédörren eller för att intaget av luft till ventilationen görs från något ställe där luften är förorenad.

Det finns flera ämnen som kan verka irriterande på luftvägarna, till exempel ammoniak, men också väteperoxid och produkter som sprayas.

Den som börjar känna av dessa problem ska så tidigt som möjligt försöka göra något åt orsaken. Görs inget kan besvären förvärras och i värsta fall utvecklas till astma.

Det går att minska förekomsten av luftföroreningar genom att se till att ventilationen fungerar bra och att det finns platsventilation där man blandar hårfärg m m.

Tips på mer information om

Ventilation

Blandningsstationen

Ämnen som ger allergi.

Handskar 

Skyddskläder

arbeta säkert med hårvårdsprodukter.

Arbetsteknik 

Hygien

Användning av handskar

Om något hänt

Externa länkar

Risker för frisörer - skydda dina händer (Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting)

Handeksem och arbete (Centrum för arbetsmiljö- miljömedicin, Stockholms läns landsting)

Bra arbetsmiljö för frisörer (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan