Hoppa till huvudinnehållet

Om något hänt

Skurkvast mot rutigt golv

Trots bra riktlinjer och rutiner så kan det ändå hända att någon får besvär, blir skadad eller sjuk på grund av sitt arbete. Här finns förslag på åtgärder att genomföra om något skulle hända:

  • Undersök vad orsaken kan vara och vad som behöver göras för att samma sak inte ska hända igen. Vidta sedan de åtgärder som behövs. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att detta blir gjort.
  • Om någon skadats av jobbet, till exempel blir allergisk, ska detta anmälas till Försäkringskassan.
  • Allvarliga olyckor men även allvarliga tillbud, det vill säga om ingen skadades men det kunde ha gått illa, ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Enklast är att anmäla via Arbetsmiljöverkets webbplats. Observera att om en arbetsolycka är allvarlig eller om den drabbat flera, ska den anmälas omgående. Fyll i anmälan tillsammans med den som skadats och skyddsombud om sådant finns. Anmälan innebär inte att arbetsgivaren har godkänt att skadan beror på arbetet eller tar på sig något ansvar för skadan. Anmälan kan innebära att den skadade kan få ersättning från arbetsskadeförsäkring.
  • Vid misstanke om att en kollega eller kund fått besvär av någon hårfärg eller annan produkt som ni använder så är det bra om detta anmäls till Läkemedelsverket. Använd blanketten Rapport om oönskad effekt av kosmetisk produkt. Läkemedelsverket följer upp anmälningar och kontrollerar att produkten följer gällande regler.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbetet, AFS 2001:1 finns krav på att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som ska vara skriftlig om det är minst tio anställda i företaget och att företaget ska ha en handlingsplan för arbetsmiljön. Risker ska kartläggas och eventuella olyckor och skador som beror på jobbet ska följas upp och åtgärder ska vidtas för att något liknande inte ska hända igen.

Tips på mer information

Ämnen som kan ge allergi

Besvär eller värk

El- och brandsäkerhet

Externa länkar

Anmäl arbetsskada, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Hitta på sidan