Hoppa till huvudinnehållet

Lagar och regler

Domarklubba på bok
Bild: Shutterstock

Det finns lagar och regler som gäller för frisörer och salonger. Här ges en översikt över de regler som gäller arbetsmiljön vid frisörarbete.

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen. Övergripande regler om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet.

AFS 1985:18 Frisörarbete. Här finns detaljerade och konkreta krav som gäller vid frisörarbete.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifter som beskriver kraven på arbetsmiljöarbetet.

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2012:2 Belastningsergonomi

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2018:4 Smittrisker

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet (avsnitt om handintensivt arbete)

SOSFS 2006:4 Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, där hårvård ingår 

Externa länkar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Arbetsmiljöverket)

Bra arbetsmiljö för frisörer (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan