Hoppa till huvudinnehållet

Frisören

Frisör färgar utväxt på kund

Det är viktigt att arbeta på rätt sätt. Det gäller både arbetsställningen vid olika arbetsmoment och hur hanteringen av produkter sker. Att använda handskar är bra, men räcker inte. Det finns flera saker att tänka på för att undvika att utsätta sig för ämnen som kan vara skadliga för huden.

Exempel på utrustning som minskar risken för hudkontakt är blandningsutrustning och utrustning som portionerar produkterna. Efter användning är det därför viktigt att utrustningen rengörs eller kasseras. Här är flera tips på arbetssätt som minskar riskerna för problem:

  • Följ leverantörens instruktioner om hur produkterna ska användas, förvaras och om eventuella skyddsåtgärder bör vidtas.
  • Alla permanenta hårfärger innehåller allergiframkallande ämnen, till exempel p-phenylenediamine (PPD) eller toluen-2,5-diamine (TDA). Var noga med att följa leverantörens instruktioner och undvika hudkontakt.
  • Klipp innan färgning, blekning och permanent. Då blir det inga färgrester på händerna. Studier har visat att klippning av nyfärgat hår står för en stor del av hudkontakten med hårfärg.
  • Använd rätt handskar och på rätt sätt vid hantering och applicering av produkterna.

Skyddsåtgärd vid olika typer av behandlingar

Schamponering, inpackning

Under behandling: Använd engångshandskar

Efter behandling: Skölj och torka händerna, använd handkräm mellan behandlingarna

Färgning, toning

Under behandling: Använd engångshandskar

Efter behandling: Tvätta händerna med tvål och torka dem sedan, använd handkräm mellan behandlingarna

Permanent

Under behandling: Använd engångshandskar

Efter behandling: Tvätta händerna med tvål och torka dem sedan, använd handkräm mellan behandlingarna

Blekning

Under behandling: Använd engångshandskar

Efter behandling: Tvätta händerna med tvål och torka dem sedan, använd handkräm mellan behandlingarna

Städning, rengöring av lokaler

Under städning: Använd hushållshandskar

Efter städning: Tvätta händerna med tvål och torka dem sedan, använd handkräm före och efter arbetsdagen

Tips på mer information om

Kläder och utrustning

Arbetsteknik 

Arbetsmiljöarbete

Externa länkar

Vägledning för frisörprodukter (KTF Kemisk Tekniska Företagen)

Hitta på sidan