Hoppa till huvudinnehållet

El- och brandsäkerhet

Varningstriangel för el

Elsäkerhet

Arbete med fön, klippmaskin och annan elektrisk utrustning är en elsäkerhetsfråga eftersom det kan innebära risk för bland annat elchocker. Här är några viktiga punkter att hålla koll på:

 • Utrustningen ska förvaras torrt.
 • Händerna ska vara torra när elektrisk utrustning används.
 • Utrustningen ska vara avstängd när kontakten sätts i, annars kan den sättas i rörelse. Det gäller även då den ska rengöras. Då ska den inte vara elansluten.
 • Om det finns filter för luftintaget till hårtorkar eller fön, ska filtret kontrolleras eller bytas regelbundet. Det är för att luftflödet inte ska minska och för att minska risken för överhettning.
 • Kontrollera regelbundet att kontakt och ledning är hela och oskadade. Skadad utrustning ska inte användas. Ha gärna som rutin att så fort någon noterar att en kontakt eller ledning är skadad, så ska den tas ur bruk och kastas. Det är även viktigt att informera övriga medarbetare på salongen.
 • Det är bra om en jordfelsbrytare kan installeras. Det gör att strömmen bryts direkt om det blir fel, till exempel överslag, i någon elektrisk utrustning.

Brandsäkerhet

6-6_brandrisk_ikonbakgrund.jpg

Många av de produkter som används i salongen kan vara brandfarliga. Det gäller exempelvis vissa sprayer och produkter som innehåller lösningsmedel som alkoholer. Om dessa kommer i kontakt med heta ytor eller gnistor kan det börja brinna. Det finns förstås också alltid en risk för att det börjar brinna i den fastighet där salongen finns.

Så här kan ni minska risken för brand i salongen:

 • Undvik att köpa in och förvara produkter som är märkta med faropiktogram för brandfarlighet.
 • Måste brandfarliga produkter användas bör de förvaras i brandsäkra skåp. Är det inte möjligt ska de åtminstone inte förvaras i närheten av heta ytor eller ställen där det kan bli gnistor.
 • Använd inte brandfarliga produkter, till exempel sprayer, nära heta ytor. Använd inte heller hårtork där det finns risk för gnistor.
 • Ställ inte förpackningar med brandfarliga produkter eller sprayförpackningar i skyltfönster eller på andra ställen där solen kan skina in och det kan bli hett. Upphettade sprayförpackningar, även tomma, kan explodera.
 • Tillåt inte rökning i salongen eller i personalutrymmen.

Att ha i beredskap om det börjar brinna

 • Kontrollera att det finns en lättillgänglig brandsläckningsutrustning i salongen. Det kan till exempel vara brandsläckare och brandfilt. Det finns olika typer av brandsläckare. Pulversläckare fungerar ofta bra, men undersök gärna vilken typ som passar bäst i lokalen.
 • Kontrollera att det finns en brandvarnare i salongen. Den ska testas regelbundet varje kvartal, så att den säkert fungerar. Sprinkler är också bra men det finns inget krav på det.
 • Kontrollera att det finns utrymningsvägar som inte är blockerade och att de är märkta med grön skylt ”Nödutgång”. Tänk på att entrén också kan vara utrymningsväg. Det ska vara lätt att snabbt ta sig ut i en nödsituation. Därför ska utrymningsdörren öppnas utåt och alltid vara olåst när någon vistas i salongen. Det brukar vara bra med en rutin för att kontrollera att utrymningsvägarna alltid hålls fria.
 • Kontrollera att det finns en utrymningsplan som alla medarbetare känner till. Det är bra att träna utrymning så att alla vet vad som ska göras om det börjar brinna. Tänk på att nyanställda och praktikanter också behöver informeras om vad som gäller.

Tips på mer information

Ventilation

Minska risken för olyckor

Hitta på sidan