Hoppa till huvudinnehållet

Den som är gravid eller ammar

Gravid kvinna håller om magen

När en frisör är gravid eller ammar kan arbetet innebära särskilda risker både för frisören och för det ofödda eller ammande barnet. Dessa risker ska bedömas. Det är därför bra att alla medarbetare vet att det är viktigt att säga till tidigt om man är gravid. Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömning görs och att eventuella åtgärder vidtas. Vid behov ska arbetet anpassas så att gravida och ammande klarar av att fortsätta arbeta.

Tänk särskilt på följande:

  • Gravida bör noga följa de rekommendationer som finns om hur man ska skydda sig mot hudkontakt med produkter och inandning av luftföroreningar som kan spridas från produkterna.
  • Gravida bör inte lyfta tungt. Andra på salongen behöver därför till exempel ta hand om leveranser av produkter.
  • Gravida behöver få avlastning och inte stå och arbeta hela dagen. En stå-stödstol och möjlighet att sitta och vila i en bekväm stol är också viktigt.

Att arbeta som frisör och vara gravid fungerar ofta bra. Men det kan också bli tungt att stå och gå och arbeta under stora delar av dagen, speciellt i slutet av graviditeten. Att växla mellan sittande och stående är därför bra. Allt eftersom magen växer, går det inte alltid att arbeta så nära kunden som behövs för att kunna arbeta i en bra arbetsställning. Kommer man längre från kunden blir det exempelvis högre belastning på axlar och armar. Frisörer som får problem med till exempel foglossning kan få svårt att klara av att gå och stå under en stor del av arbetsdagen.

Om arbetet blir för belastande och det inte finns möjlighet till andra lättare arbetsuppgifter, går det att ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. 

Tips på mer information

Frisörstol

Arbetsteknik

Användning av handskar

Externa länkar

Arbetsmiljörisker vid graviditet (Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting)

Hitta på sidan