Hoppa till huvudinnehållet

Förvaring av produkter

Hand som tar ut produkt från hylla

Säkert arbete med hårvårdsprodukter handlar också om förvaring och hantering av förpackningar.

Tänk på följande:

  • Förvara inga kemikalier över ögonhöjd.
  • Öppnade förpackningar ska förvaras förslutna, till exempel med locket på. Förvara produkterna i originalförpackningarna (så att det inte finns risk för förväxlingar).
  • Se till att öppna förpackningar är utom räckhåll för små barn.
  • Se till att det finns ögonsköljflaskor tillgängliga om någon skulle få produkter i ögonen.
  • Väteperoxid är mycket reaktivt och bör förvaras mörkt och separat från andra kemikalier. Om produkten innehåller 20 % väteperoxid eller mer gäller särskilda regler enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2).

Tips på mer information

Märkning av produkter

Ämnen som ger allergi

Utformning av lokalen.

Externa länkar

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av väteperoxid

Hitta på sidan