Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Maria Claësson Nygren

Stress

Vårens mest lästa artiklar

Träningens olika sidor, hälsosamma arbetsplatser och tips inför de svåra samtalen är några ämnen som engagerat våra läsare under våren. 

Hjärnträning hjälper utmattade
Den som drabbas av utmattningssyndrom får ofta problem med både minne och koncentration. Nu visar forskning att det faktiskt går att träna hjärnan under rehabiliteringen för att förbättra de kognitiva förmågorna.
https://www.prevent.se/arbetsliv/forskning/2019/hjarntraning-hjalper-utmattad 

Du måste inte träna – men rör på dig mer
Svenska folket har sämre flås än för tjugo år sedan. Stress och ökade krav på effektivitet gör att vi rör oss mindre.  Men det behövs varken gymkort eller ett maraton i sikte för att förbättra sin kondition. Det räcker med trappor och mer rörelser i vardagen.
https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2019/du-maste-inte-trana---men-ror-pa-dig-mer

Det ger återhämtning på arbetstid
Återhämtning på jobbet behövs för att vi ska få förnyad energi och inte vara helt slutkörda när arbetsdagen tar slut. I ett forskningsprojekt i Skåne har man infört aktiviteter på sex vårdcentraler för att få personalen att koppla av och må bra.
https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2019/det-ger-aterhamtning-pa-arbetstid 

Var sak har sin tid
Börja inte dagen med att svara på e-post och undvik att fatta viktiga beslut sent på eftermiddagen. I boken "När" har den amerikanske författaren Daniel Pink gjort en guide som hjälper dig att välja rätt tid på dygnet för det du ska göra.
https://www.prevent.se/arbetsliv/tips-och-rad/2019/var-sak-har-sin-tid

Så skapar du en hälsosammare arbetsplats
Sjunkande sjukfrånvaro, mindre personalomsättning och färre arbetsskador. Att satsa på ett hälsofrämjande ledarskap innebär flera vinster – för alla. Men hur går man till väga och vilka är fallgroparna?
https://www.prevent.se/arbetsliv/ledarskap1/2019/sa-skapar-du-en-halsosammare-arbetsplats 

Svåra samtal – så gör du
Ge avslag på en låneansökan eller tala med föräldrar om utåtagerande barn i förskolan. Många yrken innebär svåra samtal med kunder, klienter och patienter. Här ger fyra personer sina bästa tips inför ett sådant samtal. 
https://www.prevent.se/arbetsliv/tips-och-rad/2019/svara-samtal---sa-gor-du 

Träning gör dig lugnare på jobbet
God kondition förbättrar både impulskontroll och minne, enligt en ny studie. Även när hänsyn tagits till ålder, kön och utbildning presterade de med bra kondition bättre än de med lägre kondition.
https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2019/traning-gor-dig-lugnare-pa-jobbet

Träning viktigt för nattarbetare
En enda natt utan sömn påverkar ämnesomsättningen i kroppens vävnader, visar ny forskning. Muskelvävnad börjar brytas ner och fett byggs upp. Därför är det extra viktigt att den som jobbar natt tänker på att träna och äta rätt, säger sömnforskaren Christian Benedict.
https://www.prevent.se//arbetsliv/halsa/2019/sa-paverkas-kroppen-av-somnloshet/ 

Effektiva team bra för hälsan
Medarbetare i välfungerande team har högre arbetstillfredsställelse, är mindre stressade och har lägre korttidsfrånvaro, visar forskning. Men för att kunna arbeta effektivt ihop krävs tydliga gemensamma mål och en förståelse för vars och ens roller i teamet.
https://www.prevent.se/arbetsliv/forskning/2019/effektiva-team-ar-bra-for-halsan 

Arbetsmiljö viktigaste frågan för HR
Arbetsmiljö är den fråga som svenska HR-avdelningar kommer satsa mest på 2019. Det framkommer i en ny undersökning.
https://www.prevent.se/arbetsliv/ledarskap1/2019/arbetsmiljo-viktigaste-fragan-for-hr

Mer om Stress

Senaste om Mer om arbetsmiljö