Hoppa till huvudinnehållet

Forskaren Hanna Malmberg har lett en studie som visar att patienter som drabbats av utmattningssyndrom kan träna upp sina kognitiva förmågor.

Bild: Umeå universitet

Stress

Hjärnträning hjälper utmattade

Den som drabbas av utmattningssyndrom får ofta problem med både minne och koncentration. Nu visar forskning att det faktiskt går att träna hjärnan under rehabiliteringen för att förbättra de kognitiva förmågorna.

I en studie på Umeå universitet har forskare låtit personer som drabbats av utmattningssyndrom få tilläggsträning till den traditionella rehabiliteringen. Med hjälp av en dator har de fått göra uppgifter för att träna både minne och koncentration. Tre gånger i veckan, 20 minuter åt gången under 12 veckor. Det var tydligt att det gav positiva effekter på återhämtningen.

– De som enbart hade fysisk konditionsträning under rehabiliteringen fick förbättrad minnesfunktion omedelbart efter. Men hos gruppen som fått tillägg med kognitiv träning fanns funktionen kvar även ett år efter behandlingen, säger psykologen och forskaren Hanna Malmberg.

Hon menar att det positiva med studien är att forskarna fått ett kvitto på att det faktiskt går att förbättra kognitiv funktion för den som drabbats av utmattningssyndrom. Vilket inte varit känt tidigare.

– Det är hoppfullt att det går att utmana sig själv. Och deltagarna som slutförde den kognitiva träningen hade också en större förbättring i symptom på utbrändhet jämfört med dem som hade genomgått rehabiliteringen utan tilläggsträning. De upplevde även själva att deras minne hade förbättrats.

Hanna Malmberg menar att det finns mycket omgivningen och arbetsplatser kan göra för människor med utmattningssyndrom. Det ska inte vara individens eget ansvar att se till att få stöttning i detta med minne och koncentration.

– Arbetsgivarna ska ge de rätta förutsättningarna så att den som drabbats lättare kan komma tillbaka. Det kan handla om att få jobba mer ostört, att få hjälp att strukturera, att ges tid för återhämtning och att få hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Helt enkelt att arbetsgivarna skapar en hjärnvänlig arbetsplats.

I en delstudie tittade forskarna i Umeå också på hur utmattningssyndrom påverkar hjärnans funktion. Då såg de att patienter med hög grad av utmattning aktiverade delar av hjärnan som är viktiga för arbetsminnet i högre utsträckning än personer med lägre grad av utmattning.

– Det kan tyda på att personer med svårare utmattning måste anstränga sig mer mentalt för att klara uppgiften. Det är möjligt att den som drabbats av utmattningssyndrom kan kompensera för sämre minne och sämre koncentrationsförmåga under en begränsad tid, på bekostad av exempelvis mental trötthet.

Tar hjärnan skada av långvarig stress?

– Hjärnan påverkas generellt negativt av stress och kan bli utmattad. Men eftersom hjärnan är plastisk, det vill säga föränderlig, så kan vi inte i dag säga att stress ger bestående skador. Och vi behöver mer forskning för att klargöra vad som händer i hjärnan vid återhämtning från utmattning, säger Hanna Malmberg.

Ladda ner avhandlingen:

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Stress

Senaste om Forskning