Hoppa till huvudinnehållet

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Bild: KTH

Må bra

Så skapar du en hälsosammare arbetsplats

Sjunkande sjukfrånvaro, mindre personalomsättning och färre arbetsskador. Att satsa på ett hälsofrämjande ledarskap innebär flera vinster – för alla. Men hur går man till väga och vilka är fallgroparna?

Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att du som chef behöver jobba med de förutsättningar du har, individ-
uella och organisatoriska. Det betyder också att du, tillsammans med arbetsgruppen, bör arbeta med tydliga mål som följs upp, rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att stärka det som fungerar bra. Men det handlar också om balans och hälsa. Här är det chefen som bär det främsta ansvaret för att se till att medarbetarna är produktiva och mår bra.

För det krävs resurser, kunskap och rätt förutsättningar på arbetsplatsen, säger Lotta Dellve som är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och som forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar. 

– Ledare bör i allmänhet inte ha för många medarbetare. De behöver också utveckla en förståelse för komplexiteten i en organisation, vilket gör att det inte är en bra idé att byta arbetsplats för ofta.Foto: Johan Wingborg

För att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete finns också olika hjälpmedel. Just nu driver Prevent ett projekt som ska resultera i ett kostnadsfritt webbverktyg, där chefer kan få tips och råd hur man kan hantera olika arbetsmiljöfrågor. Lisa Markström på Prevent leder projektet.

– I stället för att gå en hel kurs eller gå igenom punktlistor från A till Ö, kan man via det nya webbverktyget plocka russinen ur kakan och själv välja vilka områden man vill fokusera på där och då, för att stärka sitt hälsofrämjande arbete, säger hon.

Men vilka insatser man ska fokusera på kan vara knepigt att avgöra. Forskning visar nämligen att uppfattningen om vad hälsofrämjande ledarskap är kan skilja sig mycket åt beroende på om man frågar chefen eller medarbetarna.

– Att uppfattningarna ser olika ut har vi sett i många studier. Kanske beror det på att det är lättare att se till den närmaste miljön – och desto svårare att sätta sig in i vad en annan nivå har för behov, säger Lotta Dellve.

Därför är det viktigt för chefer att lägga örat mot marken och jobba på att minska distansen mellan det organisatoriska och det operativa arbetet.

– Att ledarna är ute i organisationen och fokuserar på medarbetarnas situation, i stället för att sitta vid skrivbordet och försöka lista ut vad man tror att de behöver, har visat sig vara den mest framgångsrika metoden, säger hon.

Reklambyrån The Amazing Society i Stockholm vann pris förra året för sitt hälsofrämjande arbete. I takt med att de anställda fått större inflytande över arbetsmiljön har både personal-
omsättningen och sjukfrånvaron minskat.

LOTTA DELLVES TIPS

För ett hållbart ledarskap

  • Utnyttja resurserna som finns För att lyckas med det hälsofrämjande ledarskapet på sikt gäller det att chefen inte är överbelastad – och då måste du våga säga till uppåt och kräva, använda och mobilisera organisatoriska resurser.
  • Skapa förtroende Det gör du till stor del genom att lyssna in din personal. Chefer på operativa nivåer kan behöva jobba på att ha en närhet till verksamheten och förståelse för medarbetarnas vardag, chefer på strategisk nivå behöver prioritera arbetsmiljöfrågor och väga dessa jämte produktionsmål.
  • Prioritera reflektion och följ upp Låt medarbetarna regelbundet träna sig i att reflektera och kommunicera om verksamheten och hållbart arbete från olika perspektiv. Glöm inte uppföljningen där ni går igenom vad ni har åstadkommit, den är minst lika viktig.
  • Inspirera till att leva hälsosamt Understöd medarbetares ambitioner att träna och leva hälsosamt. Inför promenadmöten och andra sätt som bidrar till aktivitet och minskar stillasittande. Fråga de som har många sjukdagar hur du kan stödja dem att fullgöra sitt arbete.
  • Tänk på helheten Att enbart dela ut gymkort eller endast införa organisationsåtgärder är inte tillräckligt. Ha alltid både individ och organisation i fokus i alla satsningar ni gör.
bild på Tina Harr

Tina Harr

Mer om Må bra

Senaste om Ledarskap