Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Effektiva team är bra för hälsan

Medarbetare i välfungerande team har högre arbetstillfredsställelse, är mindre stressade och har lägre korttidsfrånvaro, visar forskning. Men för att kunna arbeta effektivt ihop krävs tydliga gemensamma mål och en förståelse för vars och ens roller i teamet.

Många team stöter på svårigheter och enligt en uppskattning fungerar bara omkring hälften av alla team i arbetslivet bra ihop. Svårigheterna kan bland annat bero på att uppgifterna de har att samarbeta kring är för komplexa.

– Sedan är det storleken i gruppen. Större grupper har ofta svårare att samarbeta effektivt än mindre grupper. Det brukar gå trögare med fler än åtta personer, säger Christian Jacobsson, docent i psykologi och lektor på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Foto: Carola Björk

Tillsammans med Maria Åkerlund, psykolog och konsult inom arbets- och organisationspsykologi, har han skrivit boken "Teamutveckling i teori och praktik" (Natur & Kultur).

– De två viktigaste faktorerna för att gruppen ska kunna samarbeta effektivt ihop är att man har tydliga gemensamma mål och att man har en klar förståelse av sin egen och de andras roller i gruppen.

Medarbetarna behöver också utveckla en känslomässig samhörighet till gruppen och ha en tydlig, direkt kommunikation sinsemellan.

– Grupper som inte är så utvecklade kommunicerar ofta lite försiktigt och vagt. Man saknar tryggheten i gruppen, säger Christian Jacobsson.

Som chef är det viktigt att förstå hur teamet samarbetar och anpassa ledarstilen därefter. Ett team som inte är så bra på att samarbeta behöver en tydlig och trygg chef som visar vad som förväntas och hjälper medarbetarna att förstå sina roller. Välfungerande team däremot behöver inte en dirigerande ledare.

– Ledaren kan vara lite i bakgrunden och ägna mer tid åt att undersöka teamets omvärld. Börjar chefen styra och ställa då tappar teamet snabbt förtroendet till chefen.

Självstyrande team utan någon formell ledare har blivit allt vanligare i arbetslivet. I stället kan en chef vara ansvarig för flera olika team som får leda sig själva. Inom IT-sektorn finns så kallade agila team som, i stället för en långsiktig plan, testar och reviderar arbetet allteftersom det fortskrider. Ofta har teammedlemmarna olika specialkompetenser.

– Ska man då ha en chef som talar om vad folk ska göra då bör den chefen kunna allting som alla kan. Den personen finns ju inte. Det är för komplex kunskap, säger Christian Jacobsson.

Men det behövs ändå någon slags övergripande kontrollfunktion för att se till att arbetet inte blir för stressigt eller att det uppstår samarbetssvårigheter, anser han. Just arbetsmiljöaspekten är en viktig anledning till att få fram fler välfungerande team.

– Ett effektivt samarbetande team är kopplat till hög arbetstillfredsställelse, låg grad av psykisk utmattning, lägre nivåer av stress i allmänhet. Man kan även se tendenser kopplat till lägre kortidssjukfrånvaro, säger Christian Jacobsson.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kompetens

Senaste om Forskning