Hoppa till huvudinnehållet
Må bra

Det ger återhämtning på arbetstid

Återhämtning på jobbet behövs för att vi ska få förnyad energi och inte vara helt slutkörda när arbetsdagen tar slut. I ett forskningsprojekt i Skåne har man infört aktiviteter på sex vårdcentraler för att få personalen att koppla av och må bra.

Rapporterna om stress och press, hög sjukfrånvaro och personalomsättning inom primärvården har duggat tätt de senaste åren. Men vad får medarbetarna att må bra och orka gå till jobbet trots den tuffa arbetssituationen? Det har Lina Ejlertsson, doktorand i folkhälsovetenskap vid medicinska fakulteten på Lunds universitet, försökt ta reda på genom en studie gjord vid 26 vårdcentraler i Nordöstra Skåne.

– Upplevelsen av återhämtning kom fram som den absolut viktigaste faktorn för självskattad hälsa, säger Lina Ejlertsson. Foto: Privat

Studien ingår i hennes avhandlingsarbete och nästa steg var att ta reda på vad som ger återhämtning på jobbet. En stor fokusgruppsstudie där personalen vid vårdcentralerna intervjuades visade att det framför allt handlar om tre faktorer: variation, gemenskap och hanterbarhet.

– Först och främst handlar det om variation i arbetet, både vad gäller arbetsuppgifter och tempo, men också miljöombyte.

Den andra faktorn handlar om gemenskap – relationen till arbetskamraterna – och att exempelvis ha roligt ihop, lära känna varandra, småsnacka om annat än bara jobbet, samarbeta och ge varandra feedback.

– Den sista faktorn handlar om hanterbarhet, alltså kontroll över sin arbetssituation, vad man ska prioritera och att man hinner göra klart en uppgift innan man påbörjar nästa, säger Lina Ejlertsson.

För att se om det gick att föra in faktorerna i den ordinarie verksamheten gjorde forskarna en så kallad interventionsstudie vid sex vårdcentraler under ett års tid. Det rörde sig om skräddarsydda åtgärder som till exempel att ta mikropauser, byta miljö under lunchen, bilda inspirationsgrupper och ha gemensamma morgonmöten.

– Det positiva vi har kunnat se är att det faktiskt fungerat på många håll. De har infört aktiviteter som har haft en sådan positiv effekt att även när projektet varit slut har de fortsatt med det i den ordinarie verksamheten.

Vissa åtgärder som ger återhämtning kan vara svårare att genomföra eftersom de kräver tid och resurser eller beslut uppifrån, som möjligheten att påverka sitt arbete eller lägga sitt eget schema, enligt Lina Ejlertsson.

Hennes förhoppning är att forskningsprojektet ska förändra tankesättet kring arbetet och hon tror att det också kan appliceras inom andra yrkesområden.

– Även om primärvården är unik på sitt sätt så har de många gemensamma komponenter med andra arbetsplatser. Vi hoppas kunna få fram resultat som kan visa vad man kan satsa på oavsett vilken arbetsplats du har. Sedan kan man självklart skräddarsy det utifrån arbetsplatsen, säger Lina Ejlertsson.

4 TIPS

För att få återhämtning på jobbet

  • Ta mikropauser
  • Byt miljö på lunchen
  • Bilda inspirationsgrupper på jobbet
  • Ha gemensamma morgonmöten
bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa