Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemihjälpen

Kemihjälpen guidar dig till säker kemikaliehantering och en god riskbedömning.

Kom igång med kemikaliearbetet snabbt och lätt på din arbetsplats! Vi vill underlätta för dig som behöver komma igång med en säker kemikaliehantering och en god riskbedömning så du kan säkerställa att du har koll på kemikaliearbetet.

 • Hantering av kemiska riskkällor i 6 steg

  Hantering av kemiska riskkällor i 6 steg

  Bild: Hantera kemiska riskkällor

 • Undersök vilka kemiska riskkällor som finns på arbetsplatsen. Kom ihåg luftföroreningar som bildas i processer eller vid bearbetning.

  Undersök vilka kemiska riskkällor som finns på arbetsplatsen. Kom ihåg luftföroreningar som bildas i processer eller vid bearbetning.

  Bild: Identifiering och förteckning

 • Säkerhetsdatablad är en viktig källa till information om en produkts hälsorisker och hantering.

  Säkerhetsdatablad är en viktig källa till information om en produkts hälsorisker och hantering.

  Bild: Säkerhetsdatablad

 • Alla kemiska riskkällor på arbetsplatsen ska vara riskbedömda.

  Alla kemiska riskkällor på arbetsplatsen ska vara riskbedömda.

  Bild: Riskbedömning

 • Risker som har identifierats ska åtgärdas, i första hand genom att byta till mindre riskfylld produkt eller hantering.

  Risker som har identifierats ska åtgärdas, i första hand genom att byta till mindre riskfylld produkt eller hantering.

  Bild: Åtgärder

 • Informera alla som kan komma i kontakt med den kemiska riskkällan om åtgärder som ska vidtas och varför.

  Informera alla som kan komma i kontakt med den kemiska riskkällan om åtgärder som ska vidtas och varför.

  Bild: Hantering- och skyddsinstruktioner

 • Beredskapsplanen ska vara känd för alla berörda. Tänk på att vissa moment kan behöva övas.

  Beredskapsplanen ska vara känd för alla berörda. Tänk på att vissa moment kan behöva övas.

  Bild: Beredskapsplan

Grattis vinnarna av Good Practice Awards 2019

Den internationella tävlingen anordnas av Europeiska arbetsmiljöbyrån för att uppmärksamma innovativa arbetsmiljölösningar inom kemiområdet. Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter valt ut två svenska vinnande bidrag, varav ett bidrag har vunnit i den internationella tävllingen.

Läs om de vinnande bidragen »

KemiRisk

KemiRisk är ett nytt kostnadsfritt riskbedömningsverktyg för att:

 • Identifiera risker
 • Bedöma hur allvarliga riskerna är
 • Bestämma om åtgärder behövs
 • Prioritera mellan olika åtgärder

 

Till KemiRisk »

KemiRisk är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Filmer om NAPO

NAPO-filmerna från EU-OSHA är tillgängliga för alla och lämpliga för utbildningssituationer. 

För EU-kampanjen har en film om dammrisker tagits fram. Se filmen »

Film om symboler för kemiska risker »

Film om att skydda huden »

Utbildning Kemiska hälsorisker

Att hantera kemiska ämnen i arbetet innebär risker. Grundutbildningen Kemiska hälsorisker lär dig hur kemiska ämnen och produkter kan påverka hälsan och hur man bäst arbetar för att skydda sig mot riskerna. 

Läs mer och boka »

Kampanjen om säker hantering av farliga ämnen

Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-OSHA) kampanjfokus 2018–2019 är att höja medvetenheten om de risker som farliga ämnen utgör på arbetsplatsen och att främja en riskförebyggande kultur. De särskilt utsatta arbetstagarna inom området ska få information och ökade kunskaper om befintlig lagstiftning.

Till EU-OSHAs kampanjsida »