Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska risker

Ett stort antal kemiska ämnen och produkter används i dag på arbetsplatserna. I verkstadsindustrin används exempelvis lacker, skärvätskor, oljor, avfettningsmedel och olika sorters lim i stor utsträckning. Rengöringskemikalier av olika slag förekommer i städbranschen. Frisörer och verksamma inom skönhetsindustrin kommer också i kontakt med kemikalier. Även på kontor används kemiska ämnen – rengöringsmedel, diskmedel och färgpulver till kopiatorer och skrivare. Samhället är med andra ord mycket beroende av kemiska ämnen och produkter.

De flesta ämnena används i små volymer och inom mycket speciella områden. Ett fåtal ämnen är förbjudna att användas på grund av stora risker, men de flesta ämnena och produkterna kan användas om hanteringen är så säker som möjligt.

I Sverige anmäls årligen 1 000–1 500 arbetssjukdomar som uppges orsakas av kemiska eller biologiska ämnen.

Bland sjukdomarna överväger eksem och påverkan på luftvägarna. Bland riskerna finns även allvarligare sjukdomar såsom cancer och kronisk förgiftning.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-11-05 Skadliga kemikalier risk i nya yrken
Publicerad 2019-02-18 Omgiven av kemikalier
Publicerad 2019-03-22 Riskfyllt med fina naglar
Publicerad 2018-10-25 Få koll på kemikalierna