Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hot och våld

En plötslig, oförutsedd och dramatisk händelse, exempelvis ett rån, påverkar människor starkare än om risken att utsättas för våld kan förutses eller förväntas. Ibland kan hot om våld eller hämnd vara mer psykiskt förödande än själva våldshändelsen. Fantasin arbetar och människors grundtrygghet kan undergrävas på sikt.

Ett annat problem är om anställda provoceras av till exempel kunder, klienter, patienter, intagna och besökare. Stress, irritation och misstänksamhet byggs upp, vilket bäddar för konflikter och urladdningar.

Boka en utbildning: 

Konflikthantering i hotfulla situationer

Hat och hot på redaktionen

Krav på rutiner och planer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.

För att det riskförebyggande arbetet ska få en god och hållbar effekt krävs att arbetsgivare och medarbetare samverkar och att säkerhetsfrågorna blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Prevents utbildningar om hot och våld

Prevent erbjuder två utbildningar för att förebygga och hantera hot och våld på jobbet.

Utbildningen Konflikthantering i hotfulla situationer ger praktiska kunskaper om hur man kan förebygga hot och våld på jobbet och ökar kunskaperna i konflikthantering. 

Utbildningen Hantera hat och hot på redaktionen ger både kunskap och verktyg för att förebygga och hantera hat och hot. Utbildningen är framtagen tillsammans med Journalistförbundet och Medieföretagen (Almega) och är en företagsförlagd utbildning.

Webbplats om hat och hot på redaktionen

På sajten Hat och hot på redaktionen finns information och verktyg om allt från krisreaktioner till riskbedömningar. Det finns också tips på hur kollegor kan stötta varandra.

Prevents podcast om Hot och våld

En podcast i fyra avsnitt om hot och våld på jobbet. 

Lagar och regler om arbetsmiljö

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

Artiklar från Arbetsliv