Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utveckling och ledarskap

Som ledare jobbar man med utveckling – både människors utveckling och verksamhetens. En av nycklarna till framgång är att ligga steget före i planeringen. Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål. Att ständigt ha med sig arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet kan göra det lättare att fatta bra beslut.

Hur människor trivs på jobbet påverkas av allt som händer i organisationen. Arbetsmiljö är inte ett separat område, utan hänger samman med hela verksamheten. Ledarskapet nämns i många sammanhang som den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn.

Friskfaktorer

Sådant som får människor att trivas och må bra, både hemma och på jobbet, brukar kallas för friskfaktorer. Ofta är det bättre att fokusera på det som är positivt än att analysera problemen. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. Att ta reda på vad medarbetarna på just din arbetsplats mår bra av är första steget. Sedan kan man utveckla dessa friskfaktorer vidare.

Chefen som kulturbärare

Chefer bär arbetsplatsens kultur, och ledningsstilen sätter sin prägel på arbetsplatsen. Ledning, chefer och arbetsledare har stort inflytande över arbetsvillkor och stress i en organisation. Deras förmåga att hantera sådant som omorganisationer och nedskärningar påverkar arbetsklimatet och därmed tillit, förtroende, trygghet och medarbetarskap.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-02-04 Ledarskap