Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Chefens egen arbetsmiljö

Det ställs höga krav på chefer, inte minst när det gäller arbetsmiljöarbetet. För att klara av uppdraget är det viktigt att själv ha en bra arbetsmiljö. Det viktigaste stödet i arbetet får chefer från sin egen chef eller uppdragsgivare. Det är dit man i första hand ska vända sig för att prata om sådant som kan vara svårt i chefsuppdraget. Många tycker också att det är en tillgång att ingå i ett nätverk med chefer från andra arbetsplatser.

Tydligt uppdrag

Ett tydligt uppdrag och ett ansvar, som stämmer överens med resurser och befogenheter, är nödvändigt för att lyckas som chef. Därför ska man gå igenom uppdraget med sin egen chef och se till att man har en gemensam syn på vilka uppgifter som ska prioriteras.

Tid att leda

Chefer sitter ofta i många möten och har mycket administration. Samtidigt ska de vara närvarande på arbetsplatsen för att utveckla verksamheten och finnas till hands för de anställda. Därför är det bra att försöka frigöra tid för ledarskapet genom att delegera arbetsuppgifter och kanske köpa in externa tjänster som kan avlasta.

Ny som chef

Den första tiden som chef är viktig för hur man kommer att lyckas i längden. Det är bra att börja med att tänka igenom hur man kan göra för att bli den ledare som man vill vara. Vilken relation vill man ha till medarbetare och till arbetsgivaren? Ett bra första steg är att boka in ett samtal med var och en av medarbetarna så att man får veta hur de upplever arbetsklimatet och arbetssituationen. Det brukar också löna sig att ta sig tid att bilda sig en egen uppfattning om arbetsplatsen och fundera över hur man vill gå tillväga för att nå sina mål.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2017-04-05 Det får chefen att orka
Publicerad 2016-08-30 Första tiden som chef avgörande
Publicerad 2020-02-03 Fler artiklar om ämnet chef